Zahájení školního roku

 

První školní den prvňáčci zahájili vyzvednutím klíče, který dostali od páťáků v loňském školním roce v MŠ. Odemkli si třídu a již je čekala paní učitelka Drahuška Reslová ve třídě. Každý si našel svou jmenovku, obdržel růžičku od pana starosty obce Dětenice a mohl si sednout do své lavice. Každý měl na svém stolku připravené pomůcky, které bude po celý rok používat.


Přejeme všem novým žáčkům hodně radosti a trpělivosti při získávání nových znalostí. Kolektiv ZŠ.