Školní rok 2016/2017


Organizace školního roku 2016/2017
Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

 

Co nabízíme:

  • Odborně kvalifikované pedagogy, kteří se neustále vzdělávají v tradičních i moderních směrech pedagogiky.
  • Menší počet žáků ve třídách vytváří přívětivé prostředí pro rozvoj vztahů navzájem mezi dětmi i učiteli.
  • Kvalifikovaný přístup k žákům, kteří vyžadují individuální péči.
  • Rozvíjíme samostatnost a kreativitu každého žáka.
  • Umožňujeme samostatnou práci na počítačích.
  • Integrujeme žáky různých národností, též dětí s handicapy a věnujeme se nadaným dětem. Již několik let jsme školou inkluzivní.
  • Škola je zaměřena také na ekologickou výchovu.


22. 8. – 31. 8. 2016 Přípravný týden


1. 9. 2016 - v 8 hodin „Odemykání školy“ žáky 1. ročníku
                   Oběd v 10:15 hodin. Školní družina do 13 hodin
 

Od 2. 9. 2016 Školní družina do 15,30 hodin
 

26. – 27. 10. 2016 Podzimní prázdniny
 

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny
 

31. 1. 2017 Konec I. pololetí, vydání vysvědčení
 

3. 2. 2017 Pololetní prázdniny
 

27. 2. – 5. 3. 2017 Jarní prázdniny
 

13. 4. –14. 4. 2017 Velikonoční prázdniny
 

30. 6. 2017 Slavnostní zakončení školního roku
 

1. 7. – 1. 9. 2017 Hlavní prázdniny
 

4. 9. 2017 Začátek školního roku 2017/2018

 

Základní škola:

Učíme se podle ŠVP „Každý má svou šanci“, Celoroční projekt "Středa nám chutná"

Zvoníme i nezvoníme: Ve třídách délku vyučovací jednotky řídí vyučující.

  • Škola je z bezpečnostních důvodů uzamčena, zvoníme na zvonek u hlavního vchodu.
  • Škola je otevřená všem
  • Po dohodě s třídní učitelkou je možnost kdykoli navštívit vyučování.

 

Rozdělení třídnictví ve školním roce 2016/2017:

I. třída (1. a 2. ročník) Mgr. Drahomíra Reslová

II. třída (3., 4. a 5.ročník) Mgr. Iveta Vališková

 

Školní družina: Mgr. Jitka Fojtová

PO – PÁ 6:45 – 15:30
 

ŠVP ZV - „Každý po svém, ale spolu“
Cílem: Odpočinek, relaxace, kamarádství, naslouchání, vzájemná pomoc, rozvoj fantazie a respektování.
 

Začátek vyučování: v 7:30 hodin

1. vyučovací hodina 7:30 – 8:15
přestávka 8:15 - 8:25
2. vyučovací hodina 8:25 – 9:10
přestávka 9:10 – 9:30
3. vyučovací hodina 9:30 – 10:15
přestávka 10:15 – 10:25
4. vyučovací hodina 10:25 – 11: 10
přestávka 11:10 – 11:20
5. vyučovací hodina 11:20 – 12:05
přestávka 12:05 13:05
6. vyučovací hodina 12:05 – 12:50
přestávka 13:50 – 14:00
7. vyučovací hodina 13:00 – 13:45
8. vyučovací hodina 13:55 – 14:40

 

Mateřská škola:

PO – PÁ 6:45 – 15:30

Mgr. Marcela Burešová, Mgr. Martina Rozenbergerová

ŠVP PV: „Jen si děti všimněte“
Praktikujeme pedagogiku Montessori
 

Obědy:

 

Platíme: 
KDE: OÚ Dětenice,   KDY: Do 25. dne před. měs.,  KOLIK: MŠ - 29 Kč (3 – 6 let), ZŠ – 20 Kč (7 – 10 let), 22 Kč (11 – 15 let)
Pitný režim zajišťuje dětem Obec Dětenice
 

Odhlašujeme:
Den předem do 13 hodin, Školní jídelna paní Štěpánková, Tel. 493596462

Zájmové kroužky:

Sportovní, Dovedné ruce, Flétny, Kytara, Angličtina hrou, Počítače, Divadelní