Koně v Osenicích

22. 5. jsme šli s dětmi pěšky do Osenic. Čekalo nás tam tradiční setkání s koňmi. Děti se dozvěděly několik zajímavých informací, jak pečovat o koně. Pak si vyzkoušely projížďku na koni ve dvojicích.