Přehled některých akcí školního roku 2013/2014

MŠ - Oseva
V pondělí ráno děti z MŠ Dětenice absolvovali prohlídku místního podniku – Oseva. Výrobnou nás provedl zaměstnanec , který dětem vysvětlil jak se co dělá a co se kam sype, jednoduše jak putují semena celou výrobnou. Největší úspěch ale sklidil vysokozdvižný vozík, do kterého si mohly všechny děti usednout a vžít se do pocitů řidiče, který krotí tento šikovný stroj.
MŠ - Solná jeskyně Jičín
V úterý 17. června zakončíme sérii návštěv v solné jeskyni v Jičíně. V jeskyni panuje specifické mikroklima, obdobné tomu přímořskému, stěny má vyloženy solnou rudou, ze stropu visí solné krápníky, krystalky soli pokrývají i podlahu. Sůl pochází z Mrtvého moře v Izraeli a ze solných dolů v Pakistánu, a proto se dle odborníků jedna návštěva vyrovná 2-3 dnům pobytu u moře. Děti si pobyt zkrátí poslechem pohádky a hrou s kyblíčky a lopatkami. Spojí tak příjemné s užitečným.

MŠ - divadelní představeníVe čtvrtek 12. června děti z MŠ a ZŠ Dětenice společně vyrazily na divadelní představení Ferda mravenec. Příběhy na náměty O. Sekory sehrál hostitelský soubor v mladoboleslavském divadle. Skvělé představení doplnily úžasné převleky herců – po jevišti se procházel brouk Pytlík, Beruška, housenka, luční koník nebo paní Ploštice s dětmi. Ještě dnes si děti s úsměvem na tváří broukají úryvek z písně - Bebebebéruška, bebebebéruška, bebebebéruška…

MŠ - Cestou, necestou
Ve středu 4. června děti z MŠ Dětenice využily hezkého počasí a vydaly se do přírody za poznáním. Ráno nasedly na autobus, který je dovezl na lesní rozcestí před Hasinou, odtud už musel každý po svých. Cesta k hájovně utekla rychle, v okolí bylo možno pozorovat lesní zvířata i krajinu. Po přivítání na hájovně s malou oborou konečně mohly děti se zatajeným dechem sledovat stádo daňků. Po vydatné svačince a krmení berana Rudolfa se musely vydat zpět. Cestu si zkrátily hrou „Na zajíce“, „Na myslivce“ a stavbou domečků pro lesní obyvatele. A na památku tohoto výletu děti namalovaly krásné obrázky.

Hotel Dětenice
V pondělí 2. června jsme byli pozváni na prohlídku do místního hotelu u zámku Dětenice. Děti z mateřské školy prozkoumaly všechny vymoženosti středověkého ubytování, prohlédly si dobové kostýmy a rekvizity a chytré hlavičky poznávaly kůže ze zvířat. Prohlídku zakončily procházkou kolem rytířského kolbiště a pozorováním rodinky divokých kachen.

 

Dne 25.4.2014 proběhla v dětenické škole Cesta Zahradou poznání. Starší žáci s paní učitelkou připravili na zahradě 5 stanovišť, kde mladší děti poznávaly přírodu všemi smysly- ochutnávaly dobroty z přírody a bylinkové nálevy, hmataly do temné díry a poznávaly, co tam je ukryto, očichávaly bylinky a koření a nakonec u hejkalů poslouchaly zvuky z přírody. Sluníčko zastřešilo celou zahradu, a tak si toto dopoledne vysloužilo pohodu a úsměv malých organizátorů i účastníků.

Zlatý list okresní kolo 2014

Z okresního kola Zlatého listu 2014 vyplynulo, že nejlépe se umístili žáci naší školy, který navštěvují přírodovědný kroužek Strom. Tyto děti budou náš okres reprezentovat také v Náchodě na krajském kole znalostní soutěže.

 

 • Ve dnech 22.-25.4.2014 proběhne na naší škole již tradiční Týden Země:
  V úterý 22.4. bude sběr papíru
  Ve středu 23.4. proběhne na naší škole místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list
  Ve čtvrtek 24.4. Výtvarná soutěž ke Dni Země
  V pátek 25.4. Cesta Zahradou poznání

 

 • V pátek, 4.dubna si děti z MŠ přivstaly, protože jely autobusem na Lično. Čekala nás prohlídka malého hospodářství. Viděli jsme křepelky, i malé po vylíhnutí z vajíček, které byly pod lampou, samici s malými králíčaty, slepičky liliputky, jednu kvočnu sedící právě na vajíčkách, kozy s kozlem, ovečky s beranem a jehnětem. Nakonec i bažanta královského a bažanta zlatého. Po vydatné svačině jsme se vydali pěšky lesem dolů do Dětenic. Cestou jsme pozorovali rozkvetlé sasanky, stopy zvěře, divočáka hledajícího žaludy a lesní mraveniště. Naučili jsme se i novou hru "Na kuřata a kvočnu". Kuřatům sice hrozilo nebezpečí od lišky, káněte nebo psa, ale nakonec se všechna dostala do bezpečí MŠ.

 

 • Ve čtvrtek 3.dubna 2014 vystoupili úspěšní recitátoři dětenické a kopidlnské školy na Večeru poezie ve Foersterově památníku v Osenicích. Divákům pro radost zarecitovalo celkem 22 dětí ve věku d 6 do 17 let a zazpívala paní Jana Ryklová. Příjemný večer si všichni ještě osladili jarním cukrovím.

  

 • V pondělí 27.1. 2014 byl v dětenické škole zápis do 1. třídy ve jménu Ferdy Mravence. Žáci 5.ročníku zde pomáhali v kostýmech z pohádek o Ferdovi, učitelé si připravili Ferdovské úkoly, škola byla vyzdobena mraveništi a družina vyrobila pro předškoláky Ferdy jako dárek. Předškolákům se u zápisu jistě líbilo a určitě se budou těšit i v září do školy.
  Zapsala Klára Zmrhalová

   

 

 • 3.12. 2013 vyhodili žáci naší školy velikánskou ponožku z okna v 1.patře. Druhý den 4.12., jsme celá škola šli ven a paní uklizečka s paní ředitelkou, pomaličku ponožku spouštěli dolů a my jsme ji chytali, protože byla plná a nešla vytáhnout nahoru. Ponožku jsme v pořádku dopravili do školy, položili jsme ji na koberec a každý něco vytáhl např. : jablka, kinder vajíčka a sáčky, ve kterých byly oříšky, 1 veliký perníček, 2 lízátka a 2 bonbony. Někteří žáci si to nechali na doma a jiní to snědli už ve škole. Barbora se nám moc líbila, jsem ráda, že se u nás ve škole dodržují tradice!!!! Napsala Patricie Rumlová.

 

 • 1.12. 2013 se II.třída ( 3.,4.,5.ročník) vydala do Prahy.Vyjížděli autobusem v 6.20. První čekal všechny zážitek z jízdy metrem. Hned na to si třída vyjela lanovkou na Petřín, kde si všichni prohlédli zrcadlové bludiště. Po bludišti následovala namáhavá cesta přes Pohořelec k Loretě a pak na Pražský hrad. Dále žáci sešli po Zámeckých schodech a prošli Malou Stranou ke Karlovu mostu a odtud královskou cestou přes Staroměstské náměstí až k Prašné bráně. Od brány to bylo už jen kousek do Muzea hlavního města Prahy, kde si všichni vyzkoušeli svou finanční gramotnost na výstavě „Peníze nebo život“ a shlédli model Prahy. 

 

 • Dne 20.11.2013 se konaly v naší škole 3 předvánoční dílny. První dílna byla v mateřské školce kde, se vyráběly věnce a ozdobné květináče. Další dílna byla ve druhém patře. Vyráběli se tam ozdoby ze slaného těsta. Třetí dílna byla ve družině, kde se vyráběly korálkové ozdoby na stromeček. Dílny se moc líbily. Psala Nikola Petrtýlová
   
 • 12.9.2013 navštívily děti z MŠ a ZŠ Dětenice letošní festival Jičín - město pohádky