Školní rok 2018/2019 v základní škole

 

Organizace školního roku 2018/2019
Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

 

Informační leták:  zde
 

Tento rok škola oslaví 142 let

Kontakt: Dětenice 81, 50724 Dětenice
Tel.: 608 741 300 

zsde@seznam.cz
www.obecdetenice.cz

Zřizovatel školy:
Obec Dětenice

Základní škola
Učíme se podle ŠVP
„Každý má svou šanci“
Celoroční projekt
„Haló, Jácíčku“


Škola je otevřená všem.

 

Organizace školního roku 2018/2019

 

Začátek vyučování: v 8:00 hodin
 

1. vyučovací hodina 8:00 – 8:45


přestávka 8:45 - 8:55
 

2. vyučovací hodina 8:55 – 9:40
 

přestávka 9:40 – 10:00
 

3. vyučovací hodina 10:00 – 10:45
 

přestávka 10:45 – 10:55
 

4. vyučovací hodina 10:55 – 11:40
 

přestávka 11:40 – 11:50
 

5. vyučovací hodina 11:50 – 12:35
 

přestávka 12:35 - 13:30
 

6. vyučovací hodina 13:30 – 14:15
 

přestávka 14:15 – 14:25
 

7. vyučovací hodina 14:25 – 15:10
 

Obědy platíme: 
 

KDE: OÚ Dětenice
KDY: Do 25. dne před. měs.
KOLIK: 
MŠ - 29 Kč (3 – 6 let)
ZŠ – 20 Kč (7 – 10 let)
         22 Kč (11 – 15 let)
Pitný režim zajišťuje dětem Obec Dětenice
Škola se účastní projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“, Skutečně zdravá škola

 

Odhlašujeme: 
Den předem do 13 hodin
Školní jídelna pí Štěpánková
Tel. 608 865 214
 

 

27. 8. – 31. 8. 2018             Přípravný týden


3. 9. 2018 V 8:00 hodin     „Odemykání školy“ žáky 1. ročníku


Oběd ve 12:00 hodin.       Školní družina do 15:30 hodin


29. – 30. 10. 2018               Podzimní prázdniny


22. 12. – 2. 1. 2019             Vánoční prázdniny, vyučování od 3. 1. 2019


31. 1. 2019                          Konec I. pololetí, vydání vysvědčení


1. 2. 2019                            Pololetní prázdniny
 

11. 3. – 17. 3. 2019            Jarní prázdniny
 

18. 4. – 22. 4. 2019            Velikonoční prázdniny
 

28. 6. 2019                         Slavnostní zakončení školního roku
 

29. 6. – 1. 9. 2019              Hlavní prázdniny
 

2. 9. 2019                           Začátek školního roku 2019/2020

 

Personální složení školy

 

 • Ředitelka

 

             Mgr. Kamila Machurová, DiS. 608 741 300

 

 • Třídní učitelky

 

             Mgr. Kamila Machurová, DiS.
             Mgr. Iveta Vališková


 

 • Asistenti

 

            Ing. Štěpánka Švorcová
            Mgr. Tomáš Bucek
            Bc. Naďa Kloboučníková


 

 • Školní družina – tel. 608 768 810

 

            Bc. Naďa Kloboučníková
            Petr Svěcený

 

 • Účetní ZŠ – tel. 493 596 360

 

            Bc. Jana Šoltysová


 

 • Vedoucí školní jídelny

 

            tel. 608 865 214 Ilona Štěpánková

 

 • Mateřská škola – tel. 608 128 185

 

            Mgr. Martina Rozenbergerová
            Věra Lechnerová


 

 • Asistenti

 

            Petr Svěcený

 

 • Provozní zaměstnanci

 

            Kamila Kršková
            Lada Antošová
            Lucie Brezániová
            Remigius Machura

 

Základní škola

I. třída


Mgr. Kamila Machurová, DiS.
Mgr. Zuzana Vavřincová
AP Štěpánka Švorcová
 

II. třída


Mgr. Iveta Vališková
AP Tomáš Bucek
AP Bc. Naďa Kloboučníková


ŠVP ZV: „Každý má svou šanci“

 

Školní družina
 

6:45 – 15:30
Bc. Naďa Kloboučníková
Svěcený Petr – ranní družina

 

ŠVP ZV: „Každý po svém, ale spolu“
 

Cílem: Vzájemné naslouchání, respektování a úcta, vzájemná důvěra a pomoc.

 

Mateřská škola
 

6:45 – 15:30

Mgr. Martina Rozenbergerová
Věra Lechnerová
AP: Petr Svěcený

 

ŠVP PV: „Ruka je nástrojem ducha, sebeřízení nástrojem svobody“
 

Praktikujeme prvky pedagogiky Montessori

 

Naše cíle


Vzájemně si nasloucháme, respektujeme se a vážíme si jeden druhého, vyučujeme se v projektech a je nám spolu dobře.
 

Naše škola je zapojena do programu „Skutečně zdravá škola“, „Ovoce do škol a mléko do škol“.
 

Ve spolupráci se školní jídelnou zahájíme v letošním roce projekt „Zdravé společné svačiny v ZŠ a ŠD“.

 

Co chystáme

 

Celoroční projekt o kamarádství Haló Jácíčku.
 

 • Město pohádky
   
 • Farmářské trhy jarní i podzimní
   
 • Kroužky vaření a dílen
   
 • Zahrada poznání
   
 • Velikonoční dílny 
 • Recitační soutěž
   
 • Týden Země
   
 • Masáže ve škole

 

Zájmové kroužky

 

 • Sportovní
 • Flétny
 • Počítače
 • Divadelní
 • Taneční
 • Aerobic
 • Gymnastika
 • Angličtina

 


Tradiční školní akce


 

 • Odemykání školy
 • Vánoční zpívání
   
 • Vánoční vystoupení 
 • Vánoční výstava
   
 • Vítání občánků
   
 • Den otevřených dveří
   
 • Plavecký kurz
   
 • Velikonoční výstava
   
 • Soutěž „Zlatý list“
   
 • Projektové dny
   
 • Rozloučení s 5. ročníkem
   
 • Poslední zvonění
   

 

Zájmové kroužky říjen 2018 – květen 2019

 

 • KORÁLOVKY (literárně-dramatický/2.- 5. roč) – pondělí 13:15 – 14:30 hodin (Vališková)
   
 • KORÁLOVKY starší – pondělí 15:30 – 17:30 hodin
   
 • AEROBIC – pondělí 14:30 – 15:30 hodin (Štěpánková)
   
 • FLÉTNY starší – středa 7:30 – 7:50 hodin (Vališková)
   
 • TANEČNÍ KROUŽEK mladší – středa 12:30 – 13:30 hodin (Svěcený) – cena 800/pololetí Kč
   
 • TANEČNÍ KROUŽEK starší – středa 13:30 – 14:30 hodin (Svěcený) – cena 800/pololetí Kč
   
 • POČÍTAČE starší (3. – 5. třída) – středa 14:30 – 15:15 hodin (Vališka)
   
 • SPORTOVNÍ ZŠ od ledna 2018 – čtvrtek 14:30 – 15:15 hodin (Machurová)
   
 • FLÉTNY ml. (2. + 3. třída) – v rámci výuky HV (Vavřincová)
   
 • ANGLIČTINA (1. třída) – úterý 13:15 – 14:00 (Vavřincová)

 


Kroužky jsou pro děti, které docházejí do ŠD ZDARMA (kromě kroužku tanečního).
Otevření kroužku je při účasti minimálně 5 dětí.

 

Poznámka: Kroužek horolezectví není pod záštitou ZŠ, pro bližší informace kontaktujte pana Rychtera na tel. č. 732 668 049.