Vánoční dílny proběhly v mateřské škole i školní družině. Děkujeme všem zúčastněným za pohodové odpoledne. Přejeme, ať krásné výrobky dlouho zdobí vaše domovy.
 

Loučení s pátým ročníkem

Malování na asfalt

Dračí pohádka

V pondělí 27. 6. děti z mateřské i základní školy zhlédli divadelní představení s názvem Dračí pohádka. Herci se skrze pohádku snažili předat dětem poselství, že není dobré vždy jednat podle každé rady, která je nám dána. Je důležité zvažovat, jestli je rada správná. Aby neublížila nejen nám, ale také těm ostatním.

Divadekní představení "O opičce"

3. 6. děti z mateřské školky spolu s dětmi ze základní školy zhlédly divadelní představení „O Opičce“. Představení zábavnou formou navádělo děti k tomu, aby pravidelně myslely na své zoubky a jejich pravidelné čištění.

Poslední hodina plavání

Během výuky plavání byli žáci rozděleni na plavce a neplavce. Závěrečná hodina plavání nám ukázala, jaký pokrok udělal každý jednotlivec. Plavci měli za úkol desetkrát přeplavat velký bazén a skočit z velkého můstku do vody, neplavci zůstali u svých úkolů, ale zdálo se, že je plní s větším nadšením. Na konci je čekalo překvapení, mohli jít na tobogán a zaplavat si v divoké řece. To byla pro děti opravdová zábava. Za splněné úkoly se žáci mohou pochlubit svým diplomem.
 

Den dětí

Na místním dětenickém hřišti se 1. 6. konal den dětí. Bylo zde připraveno několik disciplín – např. skákání v pytlích, trefování míčkem do plechovek, přetahování lanem aj. Během odpoledne měly děti možnost se vydovádět na skákacím hradu (zapůjčeném rodinou Krškových). Po náročném odpoledni si všichni mohli opéci buřty. Počasí nám přálo – svítilo slunce a na chvilku nás příjemně ochladila malá přeháňka. Během celého odpoledne jsme se měli možnost občerstvit ovocem, zeleninou a koláčem od naší paní kuchařky. Samozřejmě nechybělo i něco k pití.

Olympijský víceboj

Dne 20. 5. 2016 přijel k nám do Dětenické sokolovny Štěpán Janáček, trojnásobný olympionik ve skoku o tyči. Jako patron projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ nám s celým svým týmem přiblížil, jak se naše škola může příští rok do projektu zapojit.
Děti si mohli některé disciplíny z víceboje vyzkoušet přímo na místě a Ti nejlepší získali odznáčky všestrannosti. Jsme rádi, že k nám přijeli i děti z okolních škol. Z Dolního Bousova, Libáně a Lužan.
Děkujeme celému týmu za návštěvu a příští rok se těšíme na setkání při okresním kole víceboje.
 

Den maminek

V pondělí 9. května - na den maminek jsme si připravili krátký program. Nejprve zazpívala a zatancovala školka. Poté hrály některé děti na flétnu. Prvňáčci byli pasováni na čtenáře a ukázali nám, jak umí číst. Korálovky předvedly divadlo o kůzlátkách a druhá třída ještě zazpívala písničku „Kdybys žil podruhý“ a „Když máš radost“.
Největší radost maminkám udělaly dárečky, které jsme jim ve škole a školce vyrobili.

MŠ - návštěva statku na Ličně

V pátek 26. 5. 2016 jsme navštívili statek paní Nezbedové na Ličně. Mohli jsme vidět spoustu hospodářských zvířat, ale nejvíce se nám líbila asi týden narozená kuřátka. U paní Nezbedové jsme se posilnili a vyrazili lesem zpátky do školky. Cestu jsme všichni hravě zvládli a s velikánskou chutí jsme se vrhli na oběd.

Abraxas přinesl odměny

Dne 23. 5. 2016 nás navštívil opět Abraxas s Malou čarodějnicí. Moc nám poděkovali za páteční účast na Zlatém listu v Prachově a soutěžním odpoledni s olympionikem Štěpánem Janáčkem. Odměnou nám byli slaďoučké bonbonky a tréninkové deníčky.
 

Krajské kolo Zlatého listu

20.5.2016 se žáci ZŠ a MŠ Dětenice a oddíl Strom zúčastnili krajského kola Zlatého listu v Prachově. Všichni účastníci si nadšeně prohlédli Muzeum Českého ráje a některé prachovské vyhlídky a prošli soutěžní stezku.
Velké blahopřání patří družstvu mladších, které získalo 3. místo (z 10 družstev) a družstvu starších se 4. místem (z 11 družstev).
 

MŠ - návštěva DinoParku

Dne 15. 4. 2016 jsme se vypravili do Liberce a navštívili DinoPark. Obrovští dinosauři se dětem moc líbili, všichni si pohráli na prolézačkách a velkým zpestřením na závěr bylo 3 D kino. Z výletu jsme přijeli všichni velmi nadšeni!!!

Naše škola se účastní projektu "Ovoce a zelenina do škol"

Naše škola se účastní projektu Ovoce a zelenina do škol (ovoce zasílá firma Laktea). Tentokrát bylo pro děti překvapení veliké! Anička Antošová otočila třikrát „kouzelným prstenem“ a na stole se objevilo cizokrajné ovoce. Společně jsme poznávali a ochutnávali již známé druhy ovoce jako je např: jablko, hruška, banán, pomeranč, ananas, meloun…, ale i druhy zcela neznámé. Tak např: granátové jablíčko, avokádo, physalis-mochyni, pitayu, kumquat většina z nás ochutnávala jistě poprvé! Vysvětlili jsme si, proč bychom měli jíst ovoce a zeleninu, jaký má vliv vitamín C na naše zdraví. Napadly nás myšlenky, kde všude může tak zajímavé na barvy a chutě pestré ovoce růst. Kromě toho, že jsme si na ovoci výborně pochutnali, jsme se taky dověděli spoustu zajímavých informací a užili si trochu zábavy.

Naučná stezka a turnaj ve stolním tenisu

12. 5. jsme během jednoho dne stačili užít spoustu dobrodružství. Dopoledne jsme se vydali na naučnou stezku k rybníku a do místního lesa. Dozvěděli jsme se, co vše se děje v přírodě při rozpuku jara. Odpoledne jsme změřili své dovednosti ve stolním tenisu při turnaji. I přes velký vítr, který je zajisté velkým nepřítelem ping-pongu, nás tento turnaj podnítil k tréninku této zajímavé sportovní disciplíny.

Abraxas

Dne 11. 5. 2016 nás opět poctil návštěvou Abraxas s malou čarodějnicí. Poschovával nám po třídách kousky papíru, které jsme tentokrát nemohli najít. Nakonec se nám vzkaz podařilo celý sestavit. Na fotkách si můžete přečíst, za co nám poděkoval a jaké máme úkoly na další měsíc.

Diplomy - masáže

Dne 10. 5. naše škola zakončila celoškolní program CLIL – masáže do škol. Lektorka Mgr. Drahomíra Reslová nám přivezla krásné absolventské diplomy pro všechny žáky a osvědčení pro celou školu, že může program poskytovat všem žákům v průběhu celé doby školní docházky. Všem držíme palce, ať jsou pro své okolí těmi nejlepšími a vyhledávanými maséry.

Výlety a akce v MŠ

Výlov Zámeckého rybníku a prohlídka sádek v Kopidlně
Hrajeme si v dětenickém parku
Návštěva Dětenického pekla s čarodějnicí
Prohlídka zámku s naší známou čarodějnicí…

 

Plavání

Po dobu pěti týdnů se žáci z naší základní školy spolu s dětmi z mateřské školky účastní plaveckého výcviku v Jičíně. Plavecký kurz probíhá každý pátek od konce dubna do konce května pod vedením zkušených instruktorů z jičínského plaveckého areálu.

Uctění památky padlým

V pátek 6. 5. jsme společně s panem starostou položili věnec k uctění památky padlým během první a druhé světové války.

Beseda se spisovatelkou Ilonou Pluhařovou

Dne 5. 5. 2016 nás ve školní družině navštívila paní spisovatelka Ilona Pluhařová. Svým poutavým čtením úryvků z jejích knih děti vtáhla do života skřítka Stulíka i víly Komolíny. Děti měly spoustu dotazů k její tvorbě a hned po skončení si knihy půjčily domů. Moc díky paní učitelce Podzimkové za zprostředkování zajímavé návštěvy.

Logopedie

Dne 5. 5. naši školu navštívila logopedická preventistka, paní učitelka Musilová z Jičína. Zapojila se celá I. třída, 3 žáci z II. třídy a 9 předškoláčků. Hravou formou dětem přiblížila práci pusy při mluvení a předvedla i paním učitelkám spoustu her na podporu rozvoje řeči a slovní zásoby. Moc děkujeme.

Májová slavnost

V úterý 3. 5. 2016 proběhla ve škole v odpoledních hodinách májová slavnost. Děti pálily zlo a to, co je trápí, v čarodějném ohni, na kterém si pak opekly i hady na posilněnou. Přestože počasí se na ně mračilo a sem tam upustilo i slzičku, vyzkoušely si s dobrými čaroději a čarodějkami poznat čarovné lektvary a pochutiny. Všichni si také prohlédli nová motýlí krmítka a hmyzí hotýlky, které na zahradu umístil oddíl Strom. Odpoledne uteklo velmi rychle, ale bylo určitě příjemným zážitkem.

Týden Země

Žáci Základní školy Dětenice aktivně prožili týden s přírodou.


Ve dnech 18. - 22. 4. proběhl Týden Země. Žáci prožili výuku v jarním rozkvetlém lese, kde obdivovali množství barev, vůní a druhů květin na Vílím paloučku. Do školy si přinesli alespoň malířské paletky s množstvím lesních barev. V úterý odpoledne pak nejstarší žáci sváželi v obci na kárce sběr papíru, který jim připravili obyvatelé některých domů před vrata. Nasbíral se plný kontejner papíru. Na šetření našich lesů (sběrem papíru) se ze školních žáků nejvíce podíleli L. Kožená, A. Burčáková, V. Kvapilová a sestry Iszworovy.

 

V týdnu Země probíhaly také práce a výuka na školní zahradě.

 

22. 4. týden vyvrcholil přírodovědnou soutěží Zelená stezka – Zlatý list, kterou připravil oddíl Strom pro školu v zámeckém parku. 3 vítězná družstva ze základní školy a Stromu postupují na krajské kolo do Prachova.
 

Čarodejnice v MŠ

28. 4. 2016 mateřská školka Dětenice pořádala čarodějnice. Konaly se soutěže, diskotéka a vyhodnocovali se nejstrašidelnější čarodějnice a čarodějové.

Sběr starého papíru

Malování jinak

Ve středu 13.4.2016 jsme se ve druhé třídě seznamovali s tím, jak se žije lidem, kteří mají nějaké zdravotní znevýhodnění.
 

Jak těžko se pohybují, učí, komunikují a píší. Sami jsme si některé náročné způsoby vyzkoušeli. Na závěr jsme obdivovali obrazy handicapovaných umělců a hledali jsme možnosti ve svém okolí, jak můžeme lidem, co to potřebují, pomoci i my.

 

ABRAXAS

Ve středu 13.4.2016 k nám opět zavítal Abraxas s dalšími úkoly na příští týden – Týden Země. Můžeme se těšit na výlet do místního lesa na Vílí palouček, kde budeme hledat poklady, budeme sbírat starý papír a také budeme soutěžit ve znalostech přírody v soutěži Zlatý List.

ZŠ a MŠ Dětenice připravuje na dny 18.4.-22.4. TÝDEN ZEMĚ.

V tomto týdnu nás čeká práce na zahradě, den s bábou bylinářkou, sběr papíru (v úterý 19.4.) a přírodovědná soutěž Zlatý list pro celou školu.
 

Týden zdraví

Od 4. dubna do 8. dubna 2016 proběhl v naší škole Týden zdraví. Děti plánovaly zdravé jídelníčky a chystaly si zdravé svačiny do školy. Na inspirativní hostině všichni vybrali jako nejzdravější svačinu tu, co si nachystala Anička, která všem vysvětlila, jak pohankový salát připravovala. V úterý děti ze školy zkusily první společné masáže. Žáci druhé třídy také připravili odpolední zdravé saláty pro sebe i kamarády ze školní družiny. V pátek ještě někteří žáci promýšleli, jak by měl vypadat zdravý rozvrh týdne.

Výlet do Mladé Boleslavi - muzeum Škoda auto

Ve středu 6.4.2016 jedeme na výlet do Mladé Boleslavi, sraz v MŠ v 7,15 hodin. S sebou do batůžku pláštěnku a pití (0,5 l).

Jídlo zajištěné, návrat ve 14,30 hodin. Peníze vybereme po akci.

 

Masáže

Dne 4. 4. 2016 na naší škole projekt Masáže do škol. Paní lektorka Drahomíra Reslová děti velmi zaujala a téměř všechny si již svou techniku maséra brousí nejen ve škole. Pevně věříme, že se našemu kolektivu splní očekávání lepší komunikace, důvěry a kamarádství.

Pěvecká soutěž

Dne 1. 4. 2016 se na naší škole uskutečnila pěvecká soutěž. Nejlepší žáci postupují do soutěže Lomnická pěnička, která se bude konat koncem měsíce dubna v Lomnici nad Popelkou.

Zvítězily tyto žákyně:
Deniska a Terezka Iszworovi
Kateřina Fenclová, Maruška Homérová a Eliška Vavrušková

Gratulujeme!!
 

Velikonoční tvoření v ZŠ a MŠ Dětenice - 21.3.2016

 

Žáci i pracovníci ZŠ a MŠ Dětenice Vás srdečně zvou v pondělí 21.3.2016 od 15:00 do MŠ
na VELIKONOČNÍ DÍLNY pro děti, rodiče a další zájemce

Návštěvníci se mohou těšit na:

1) Pletení pomlázek
2) Malování kraslic voskem i jinak
3) Pečení Jidášků
4) Výroba oveček
5) Škrobová vajíčka a kukaně

Také se chystá jarní občerstvení.

Kdo chce, může si přinést i vlastní materiál na dozdobení (stužky, slaměnky,…).

NA DÍLNY SE HLASTE raději PŘEDEM (na každou dílnu vybíráme 15 Kč).
 

Dne 4. 3. 2016 v 8:30 hodin se bude konat v sokolovně divadlo s pohádkou „O LÍNÉ LIDUŠCE“ pro děti z MŠ i pro všechny žáky ZŠ. Vybíráme 40 Kč na OÚ. Děkujeme.

 

Ve čtvrtek 3. 3. 2016 se děti z Dětenické školy a z divadelních kroužků „Korálovky“ a „A proč ne čaj“, které při škole pracují, zúčastnily okresní přehlídky dětských recitátorů. Všem účastníkům patří velká pochvala za odvahu a snahu. 2 žákyně postoupily dále do krajského kola v Hradci Králové.

 

V úterý 23. 2. 2016 navštívila II. třída ZŠ Dětenice naše hlavní město Praha. Žáci si prohlédli největší pražské náměstí a prošli část Královské cesty se zastavením u dvora Ungelt. V Muzeu hlavního města Prahy pak všichni prožili dvě hodiny ve středověké Praze. Všechny zaujal Langweilův model Prahy. Na závěr výletu si ještě výprava prohlédla Národní technické muzeum.

Recitace - místní kolo 2016

 

Dne 12. 2. 2016 proběhla v rámci výuky českého jazyka RECITAČNÍ SOUTĚŽ. Přísná porota ohodnotila všechny recitátory a Ti nejlepší byli odměněni diplomy a krásnými cenami. Děkujeme také za účast rodičů.

Pohádka

Výuka celého školního roku 2015/2016 probíhá v projektu Z pohádky do pohádky a žáci se s pohádkovými bytostmi mohou setkat i v běžném dni. Děkujeme vedoucí paní učitelce Ivetě Vališkové za nevšednost a výukovou hodnotu jejích nápadů.

Vzpomínka na první sníh

První sníh jsme náležitě využili ke spokojenosti všech.

V pátek 12. 2. 2016 od 9:30 hodin se bude konat v ZŠ recitační soutěž. Rodiče vítáni.

 

Od 1.2.2016 se vyučuje dle nového rozvrhu: ke stažení  zde

 

Pro druhé pololetí naše škola nabízí tyto kroužky: ke stažení  zde 

 

Ve čtvrtek 28. 1. 2016 bude jako dárek všem dětem od 11:00 hodin KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ. Cena 45,- . Vybíráme na Obecním úřadu.

 

20.1.2016 se konají od 13 hodin konzultace o prospěchu žáků a od 15,30 podá ředitelka školy zájemcům informace o plánech a záměrech školy.

 

V letošním roce se paní učitelce Míškové podařilo nacvičit hru Betlém, která žáky moc bavila a doufáme, že se líbila i všem účastníkům Vánoční besídky.


Shlédli jsme také dvě samostatná vystoupení paní učitelky Tučkové, která je nacvičila s mateřskou školkou a s hudebně-pohybovým kroužkem.
 

Všem přejeme krásné svátky a vše nejlepší do Nového roku!


 

Letošní besídka v MŠ byla poprvé pod vedením paní Tučkové a velmi se povedla. Děkujeme.

Zápis do základní školy: bližší informace  zde

 

4. 12. 2015 zavítala tradičně Barbora do naší školní družiny. Na každého pod stromečkem čekal balíček plný dobrot.

Oznámení ředitelky školy
Dle § 24, zákona 561/2004 Sb., školského zákona uděluje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů ředitelské volno ve dnech 21. – 22. 12. 2015. Ve výše uvedeném termínu bude Mateřská škola v Dětenicích otevřena.

V Dětenicích, 1. 12. 2015                                      Mgr. Kamila Machurová, DiS., ředitelka školy
 

 

Dne 15. 12. 2015  pořádá  MŠ - Adventní výlet do Jičína.
Sraz v 7:00 hodin na autobusové zastávce. Návrat v 12:30 hodin. Svačina i oběd zajištěny v rámci MŠ.  Cena 100,- Kč, uhraďte prosím na OÚ. S sebou: batůžek a lahvička s pitím.
 

Rodičovské schůzky se konají dne 26. 11. 2015 v 15:00 hodin.

 

TERMÍNY VÁNOČNÍCH AKCÍ 2015
PÁ 4. 12. Barbora
SO 5. 12. 2015 Mikuláš v sokolovně
NE 6. 12. Vítání občánků
ÚT 8. 12. Vánoční setkání pro rodiče ZŠ + MŠ, Besídka MŠ
ČT 17. 12. Veřejné vystoupení žáků ZŠ a MŠ sokolovna

 

Ředitelka školy v pondělí 16.11.2015 vyhlašuje z důvodu nemoci třídních učitelek ŘEDITELSKÉ VOLNO.

  • Případní zájemci o otevření školní družiny se můžou hlásit do pátku 13.11.2015 u ředitelky školy.

 

BĚH 17. LISTOPADU 46. ROČNÍK – středa 11. 11. 2015

  • žáci naší školy se již tradičně zúčastní běhu v Kopidlně
  • propozice k samotnému běhu naleznete na stránkách pořadatele zde

        

Divadla 2015 / 2016
 

          10. 11. 2015  O chytré kmotře lišce  v 10:45 hodin  vybíráme  40,-
                                 (MŠ + 1. a 2. ročník)

          01.12. 2015   O svatém Martinovi  v 10:30 hodin   vybíráme 40,-
                                (MŠ + 1. a 2. ročník)

          21.01.2015    Jak vyzrát na bacily  v 9:00 hodin  divadlo Koloběžka
 

          05.02.2016    Lhotákovi ve 12:30 hodin


          04.03.2016     O líné Liduně a 3 pradlenách v 8:30 hodin 
 

 

  • ZŠ A MŠ Dětenice, Okres Jičín přijme od 12/2015 vedoucí školní jídelny a od 1/2016 kuchařku. Prosím případné zájemce, aby zaslali životopis na tuto emailovou adresu: zsde@seznam.cz .

                                                            Děkuji Mgr. Kamila Machurová, DiS.
     

                  Podrobnosti k pracovnímu poměru vedoucí školní jídelny ke stažení  zde

                  Podrobnosti k pracovnímu poměru kuchařka školní jídelny ke stažení  zde

 

Milí rodiče. S odchodem paní učitelky Bretové musím oznámit konec kroužku Korálovky. Velmi nás to mrzí. Prosím o vyzvednutí peněz za tento kroužek na OÚ. Děkuji za pochopení. Mgr. Kamila Machurová, ŘŠ.

  • Rodiče, kteří mají zájem o divadelní přípravku mohou své děti přehlásit do kroužku "Korálovky" (Čt 15,45-16,30), který bude pracovat pod obecním úřadem a povede ho paní Mgr. Iveta Vališková

 

Nový rozvrh hodin platný od 20.10.2015  ke stažení zde

 

Dne 26. 10. 2015 jsme navštívili v hodině pracovního vyučování zámecký park. Krásné barvy podzimu nás podnítily k vytvoření „přírodního obrazu“. II. třída.

školní rok 2016/2017

 

Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín
 

Organizace školního roku 2016/2017
 

22. 8. – 31. 8. 2016 Přípravný týden
 

1. 9. 2016  - v 8 hodin „Odemykání školy“ žáky 1. ročníku
 

Oběd v 10:15 hodin. Školní družina do 13 hodin
 

Od 2. 9. 2016 Školní družina do 15,30 hodin
 

26. – 27. 10. 2016 Podzimní prázdniny
 

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017 Vánoční prázdniny
 

31. 1. 2017 Konec I. pololetí, vydání vysvědčení
 

3.2. 2017 Pololetní prázdniny
 

27. 2. – 5. 3. 2017 Jarní prázdniny
 

13. 4. –14. 4. 2017 Velikonoční prázdniny
 

30. 6. 2017 Slavnostní zakončení školního roku
 

1. 7. – 1. 9. 2017 Hlavní prázdniny
 

4. 9. 2017 Začátek školního roku 2017/18