Pasování čtenářů

13.3. v úterý proběhlo v naší škole pasování čtenářů z první třídy.


Akce proběhla v hejbárně školy. Na děti čekalo několik úkolů, které měly splnit, aby mohly být zařazeny do řádu čtenářského. Po přivítání všech přítomných zazpívaly děti krátkou písničku a předvedly jednoduchý taneček. Následovala recitace jarních básniček zpaměti a také četba krátkého textu s porozuměním. Všechny děti pasovala královna. Děti dostaly šerpy, průkazku do školní knihovny, pasovací listinu a hodnotné knížky. Pak složily čtenářský slib. Na závěr sestavili čtenáři společnými silami úspěšně několik vět ze slov.