Zlatý list

V pátek 20.dubna proběhlo v ZŠ Dětenice v rámci Dne Země místní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěž pro žáky z Dětenic a okolí připravil oddíl mladých ochránců přírody STROM Dětenice.


Děti po skupinkách běhaly v zámeckém parku, kde se od odborníků dozvídaly hodně zajímavého o přírodě a měly zde možnost i ukázat, co samy vědí a dovedou. Příjemné dopoledne bylo zakončeno písničkou o stromu a společným rozloučením.
 

Z celkem 41 žáků, postupují 4 družstva do krajského kola, které se uskuteční 11.5. 2018 v Prachově.