Kulturní aktivity obce

Ceny Jivínského Štefana za kulturní počin a za dlouhodobé zásluhy v kultuře jsou rozdané.
 

Za dlouhodobé zásluhy:
 

Obec Dětenice
 

Za již šestnáctý ročník festivalu Foerstrovy Osenice. Jde o hudební svátek, kde účinkují pěvecké sbory nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Je vidět, že i v malých obcích lze dělat náročné akce, pokud obyvatelé těchto obcí přispějí k úspěchu svou nezištnou a obětavou prací.

 

Za počin roku 2016 - los:
 

Město Sobotka
 

Za znovupostavení již velmi zchátralé skulptury italského umělce Claudia Parmiggianiho Dům pod půlměsícem – Casa sotto la luna v Děkanské zahradě v Sobotce. Slavnostně odhalena v říjnu 2016 s doprovodným programem o vzniku a historii původní stavby a jejím znovupostavení, součástí programu bylo představení nových webových stránek celého projektu v Knihovně Fr. Šrámka


Ocenění jivínské komise:
 

Oldřiška Tomíčková
 

Za dlouholetou kulturní činnost. Je pracovnicí hořického muzea, fundovaně provádí výstavami žáky škol. Je redaktorkou časopisu Pod Zvičinou, do něhož přispívá články o historii Hořic a okolí. Je dlouholetou členkou a předsedkyní hořického Ženského spolku Vesna, spoluorganizátorkou kulturních akcí v hořické synagoze, aktivní členkou spolku Strozzi – spolku přátel hořického zámku a pěveckých spolků Ratibor a Vesna. Každoročně pečlivě a zodpovědně přistupuje k přípravě udílení ceny Jivínský Štefan. Všímá si lidí, kteří se výrazně podílejí na kulturní činnosti na Hořicku, a zajišťuje práci poroty, která vybírá laureáty za dlouhodobou činnost.
 

Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků Sobotka
 

Za zajištění zrestaurování svého praporu, který byl zhotoven podle návrhu Josefa Mánesa a zůstane uložen v muzeu. Dali zhotovit i repliku tohoto vzácného praporu, kterou budou používat při župních i jiných slavnostních příležitostech.
 

Klub přátel K. J. Erbena Miletín
 

Za trvalé obohacování kulturního života v Miletíně pořádáním besed, přednášek, výletů apod. Za připomínání odkazu zdejšího významného rodáka K. J. Erbena.

 

Další odkazy:   Město Hořice

                         Dobré zprávy z Českého ráje a okolí