Školní rok 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018
Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

 

Informační leták: zde

 

 

Co nabízíme:

 • Odborně kvalifikované pedagogy, kteří se neustále vzdělávají v tradičních i moderních směrech pedagogiky.
 • Menší počet žáků ve třídách vytváří přívětivé prostředí pro rozvoj vztahů navzájem mezi dětmi i učiteli.
 • Kvalifikovaný přístup k žákům, kteří vyžadují individuální péči.
 • Rozvíjíme samostatnost a kreativitu každého žáka.
 • Umožňujeme samostatnou práci na počítačích.
 • Integrujeme žáky různých národností, též děti s handicapy a věnujeme se nadaným dětem. Již několik let jsme školou inkluzivní.
 • Škola je zaměřena také na ekologickou výchovu.

 

Motto základní školy:

 

 • Vzájemně si nasloucháme, respektujeme se a vážíme si jeden druhého, vyučujeme se v projektech a je nám spolu dobře.
 • Naše škola je zapojena do programu „Skutečně zdravá škola“, „Ovoce do škol a mléko do škol“.
 • Ve spolupráci se školní jídelnou zahájíme v letošním roce projekt „Zdravé společné svačiny v ZŠ“
 • Pro podporu jazykové výuky jsme obohatili program školní družiny, dva dny v týdnu bude vedena Sophií Vernes, lektorkou Wattsenglish, která hovoří anglickým jazykem.
   

28. 8. – 1. 9. 2017              Přípravný týden
4. 9. 2017 v 8:00 hodin    „Odemykání školy“ žáky 1. ročníku
                                           Oběd v 10:30 hodin.

                                           Školní družina do 15:30 hodin
26. – 27. 10. 2017              Podzimní prázdniny
23. 12. – 2. 1. 2018            Vánoční prázdniny, vyučování od 3. 1. 2018
31.   1. 2018                       Konec I. pololetí, vydání vysvědčení
  2.   2. 2018                       Pololetní prázdniny
  5.   3. – 11. 3. 2018         Jarní prázdniny
29.   3. – 30. 3. 2018         Velikonoční prázdniny
30.   4. 2018                      Ředitelské volno
  7.   5. 2018                      Ředitelské volno
29.   6. 2018                      Slavnostní zakončení školního roku
  2.   7. – 31. 8. 2018         Hlavní prázdniny
  3.   9.  2018                     Začátek školního roku 2018/19
 

 

Základní škola:             Tel.: 608 741 300

 

Učíme se podle ŠVP „Každý má svou šanci“, Celoroční projekt "Malý princ"

Zvoníme i nezvoníme: Ve třídách délku vyučovací jednotky řídí vyučující.

 

 • Škola je z bezpečnostních důvodů uzamčena, zvoníme na zvonek u hlavního vchodu.
 • Škola je otevřená všem.
 • Po dohodě s třídní učitelkou je možnost kdykoli navštívit vyučování.
   

Rozdělení třídnictví ve školním roce 2017/2018:

I. třída (1. a 2. ročník) Mgr. Drahomíra Reslová

Asistenti: Marie Reslová, Petra Tomšová DiS.

II. třída (3., 4. a 5.ročník) Mgr. Iveta Vališková

Asistent: Petr Svěcený

 

Školní družina: Mgr. Kamila Machurová   tel.: 608 768 810

                           Petr Svěcený

 

PO – PÁ 6:45 – 15:30
 

ŠVP ZV - „Každý po svém, ale spolu“
 

Cílem: Odpočinek, relaxace, kamarádství, naslouchání, vzájemná pomoc, rozvoj fantazie a respektování.
 

 

Začátek vyučování: v 8:00 hodin

1. hodina   8:00 –   8:45                          Přestávka   8:45 – 8:55
2. hodina   8:55 –   9:40                          Přestávka   9:40 – 10:00
3. hodina 10:00 – 10:45                          Přestávka 10:45 – 10:55
4. hodina 10:55 – 11:40                          Přestávka 11:40 – 11:50
5. hodina 11:50 – 12:35                          Přestávka na oběd 12:35 – 13:30
7. hodina 13:30 – 14:15                          Přestávka 14:15 – 14:25
8. hodina 14:25 – 15:10

 

Mateřská škola:             Tel.: 608 128 185

 

PO – PÁ 6:45 – 15:30

 

Mgr. Martina Rozenbergerová, Věra Lechnerová

Asistenti: Štěpánka Švorcová

 

ŠVP PV: „Ruka je nástrojem ducha, sebeřízení nástrojem svobody“
 

Praktikujeme pedagogiku Montessori
 

Obědy:

Platíme:
 

KDE: OÚ Dětenice,

KDY: Do 25. dne před. měs.,

KOLIK: MŠ - 29 Kč (3 – 6 let), ZŠ – 20 Kč (7 – 10 let), 22 Kč (11 – 15 let)
 

Pitný režim zajišťuje dětem obec Dětenice
 

Odhlašujeme:
Den předem do 13 hodin, Školní jídelna paní Štěpánková, Tel. 608 865 214

Zájmové kroužky:

Sportovní, Flétny, Počítače,  Divadelní, Taneční