Rok 2017-2019 v Mateřské škole Dětenice

 

 

 

V minulém školním roce se děti z mateřské školy naučily mnoho nových dovedností a užily si i hodně času v přírodě.
 

Děti projevovaly velký zájem o vesmír, proto byly nadšené, když se nám podařil zrealizovat projekt na toto téma. Dozvěděly se zajímavosti o jednotlivých planetách, umí je pojmenovat a všechny planety výtvarně zpracovat. Poznaly a vyzkoušely si nové výtvarné techniky. Projekt je monumentem ve třídě MŠ.
 

Velice oblíbená je hra na obchod, kde si dětí rozvíjí finanční gramotnost s realistickými mincemi a bankovkami. Sami si vyrábí na prodej pečivo ze slaného těsta.
 

Na konci školního roku trávily děti hodně času venku a v přírodě. Mimo jiné zažily celý den u koní, na výletě v ZOO Chleby nebo na v labyrintech na zámku Loučeň.

Do nového školního roku jsme nově upravili prostory ZŠ a MŠ. Chtěli bychom nadále propojovat různé akce dětí MŠ s dětmi z naší ZŠ. Cílem je odvaha, nebát se a poznat nové kamarády i učitelky, naučit se vzájemně komunikovat. Naší snahou bude i nadále rozšiřovat individuální schopnosti a zájmy dětí pomocí Montessori pomůcek a tím dále rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, koordinaci oka i ruky, položit základy pro první čtení, psaní i počítání, objevovat přírodní i společenská témata.