Územní plán obce Dětenice

Změna č.2 - právní stav  stáhnout    zde

Změna č.2 - významné změny  stáhnout  zde

 

Změna č.2 - "Koordinační výkres" stáhnout   zde

Změna č.2 - "Širší územní vztahy"  stáhnout  zde

Změna č.2 - "Výkres předpokládaných záborů půdního fondu" stáhnout  zde

Změna č.2 - "Výkres základního členění" stáhnout   zde

Změna č.2 - "Hlavní výkres" stáhnout  zde

Změna č.2 - "Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací" stáhnout  zde

 

 Změna č. 1 - právní stav

 

Textová část

 

Odůvodnění územního plánu - "Koordinační výkres"

 

Odůvodnění územního plánu - "Širší územní vztahy" - pozor 34,6 MB

 

"Výkres předpokládaných záborů půdního fondu"

 

Územní plán Dětenice - "Výkres základního členění"

 

Územní plán Dětenice - "Hlavní výkres"

 

Územní plán Dětenice - "Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací"