Dokumenty ŠVP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platnost od 1.09.2017 stiskni  zde

                 Dodatek č.1 ŠVP pro základní vzdělávání platnost od 1.09.2017 stiskni zde 

(Každý má svou šanci)

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platnost od 01.09.2016 stiskni  zde

 

Školní vzdělávací program školní družiny od 1.9.2016 - stiskni  zde

(Každý po svém, ale spolu)

 

Školní řád základní školy - platný od 1.09.2017  zde

 

Vnitřní  řád školní družiny- platný od 1.9.2018  zde 

 

Vnitřní řád školní jídelny - platný od 1.9.2018 zde

 

Školní řád MŠ - platný od 1.9.2017  zde

 

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání - platná od 1.9.2018  zde

 

Směrnice o stanovení výše úplaty za školní družinu - platná od 1.9.2018  zde

 

ŠUŽ - škola pro udržitelný rozvoj  zde