Projekt KOMPOST

16. dubna jsme s první třídou v rámci programu Zdravá ZŠ pracovali na projektu Kompost. Teoretický úvod se děti dozvěděly ve třídě, kde s pomocí myšlenkové mapy vytvořily plakátky. Malovaly, co patří do kompostu i co tam nepatří. Praktické pozorovací aktivity si děti vyzkoušely přímo v terénu. Prohlédly si již vyzrálý kompost na školní zahradě a také kompost z proutí, který se teprve zakládá. Jako výstup z celého projektu vytvořily skupiny děti společný plakát.
 

Třídní uč.