Czech POINT se nachází na obecním úřadě v  Dětenicích. O výpisy je možné žádat v úředních dnech, tj. v pondělí a ve středu vždy od 7.00 do 11.30 hodin a od 12.30 do 17.00 hodin. Dále v úterý od 7,00 do 11,30 a od 12,30 do 14,30 a v pátek od 7,00 do 11,30. Čtvrtek je zavřeno.

 

Co je to Czech POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

Obchodní rejstřík
Živnostenský rejstřík
Katastr nemovitostí


Výpisy z neveřejných evidencí: Rejstřík trestů

 

Oveřené výpisy z veřejných evidencí: U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinnen sdělit relevantní kritéria pro vyhledávání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů: Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občasnký průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.