Hospodářská činnost obce Dětenice

 

Provozování vodovodu a kanalizace

 

Prodej zboží v prodejně v části obce Brodek - zrušeno

 

Krátkodobé nájmy (sokolovna Dětenice, multifunkční hřiště)

 

Ubytovací služby

 

Doprava (M25, traktor)