Loučení s pátým ročníkem

     V úterý 12.června 2018 se uskutečnilo v dětenické sokolovně závěrečné vystoupení všech žáků základní a mateřské školy. Nejprve vystoupily se svým sluníčkem a broučky děti z mateřské školy. Příjemné zpívání a taneček všechny naladily na sváteční pasování budoucích prvňáčků. První třída také zatancovala a zahrála pohádku „ Boudo-budko“. Starší děti předvedly své dovednosti z tanečních, divadelních, sportovních a z flétnových kroužků. Zajímavé bylo i připomenutí básně pradávného žáka školy z 30.let 19.století.


     Při loučení s pátým ročníkem dostal každý na památku šerpu, 1 školní časopis a květinu. Pak žáci ještě společně zazpívali. V závěru všichni diváci obdivovali taneční vystoupení párů a pak skupinovou gymnastickou sestavu. Dvouhodinový program všechny pobavil i potěšil.