Projekty podpořené Královéhradeckým krajem v roce 2023

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

 

 

22RRD11-0008   „Novostavba požární zbrojnice Brodek“ 

 

 

23RGI02-0150    „Dětenice - Intenzifikace ČOV"

 

 

23RGI02-0106   „Provoz letního vlaku v roce 2023"