Kostel narození Panny Marie v Osenicích

Římskokatolický farní kostel Narození Panny Marie Osenicích je pseudoslohová sakrální stavba. Od 1. srpna 1995 je kostel chráněn jako kulturní památka České republiky.

Původní kostel byl ve farnosti již ve 13. století. Připomínán byl v roce 1352. Tento původní kostel byl v 17. století rozšířen. Současný osenický farní kostel byl zednickým mistrem Č. Říhou v letech 1864-1865.

Kostel je zařízen výbavou současnou s dobou výstavby kostela a barokními doplňky, které pocházejí ze starého kostela.  Na hlavním oltáři se nachází obraz od Svobody z Prahy a obraz od A. Lhoty z roku 1867. Dalším obrazem je zde barokní obraz Panny Marie se spícím Ježíškem. Po stranách oltáře jsou barokní sochy sv. Jana Evangelisty a sv. Josefa, které pocházejí ze 40. let 18. století. Boční oltář od V. Kroupy nese obraz z roku 1864 a obraz Svaté rodiny na dřevě, který pochází z poslední čtvrtiny 17. století, zřejmě od H. Bysse. Autorkou křížové cesty je K. Suchardová. Po stranách vchodu jsou kvalitně zpracované kamenné barokní sochy sv. Josefa a Panny Marie z období kolem roku 1720.