Plavání

Jako každý rok se naše škola přihlásila do plavecké školy v Jičíně, aby absolvovala 10 dvouhodinových lekcí plavecké výuky. Dětem se jako každoročně kurz velmi líbil, zdokonalily si plaveckou techniku a při závěrečné soutěži porovnaly své síly s ostatními spolužáky. Všichni byly po zásluze odměněny diplomem a sladkostí.