skola

  

Základní data a informace o škole,  šk. rok 2016/2017

 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

Adresa školy: ZŠ a MŠ Dětenice, Dětenice 81, 507 24

e-mail: zsde@seznam.cz

Stránky školy: www.obecdetenice.cz/zakladni-skola-a-materska-skola-detenice/


Typ školy: Málotřídní škola

IČ školy: 70 99 84 42 IZO: 650 596 527

 

Právní forma: příspěvková organizace

Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003

 

Název a úplná adresa zřizovatele: Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24

Tel.: 493 596 360

 

Školská zařízení, která jsou součástí školy:             Tel.:                         IZO:
 

Základní škola                                                         608 741 300            102 190 739
Mateřská škola                                                        608 128 185            107 583 101
Školní družina                                                         608 768 810            117 300 233
Školní jídelna                                                          608 865 214            102 818 771

 

Věkové rozdělení žáků:                                      Stupeň vzdělání:
Základní škola:               6 – 11 let                               1. stupeň
 

Mateřská škola:              3 –   6 let

 

Počet ročníků: 5

 

Počet tříd: 2

 

Vyučovací jazyk: český jazyk, anglický jazyk
 

Školné za měsíc:100,-Kč
 

                             ŠD  50,- Kč


Celkový počet žáků školy:   20 ZŠ,  28 MŠ

 

Celkový počet zaměstnanců školy: 12

 

Celkový počet pedagogů: 4 ZŠ, 2 MŠ

 

Ředitelka školy: Mgr. Kamila Machurová, DiS., tel.: 731 474 635

 

Bankovní spojení: 116 375 53 49/0800