skola

 

  

Základní data a informace o škole,  šk. rok 2017/2018

 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Dětenice, okres Jičín

Adresa školy: ZŠ a MŠ Dětenice, Dětenice 81, 507 24

e-mail: zsde@seznam.cz

Stránky školy: www.obecdetenice.cz/zakladni-skola-a-materska-skola-detenice/


Typ školy: Málotřídní škola

IČ školy: 70 99 84 42 IZO: 650 596 527

 

Právní forma: příspěvková organizace

Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003

 

Název a úplná adresa zřizovatele: Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24

Tel.: 493 596 360

 

Školská zařízení, která jsou součástí školy:             Tel.:                         IZO:
 

Základní škola                                                         608 741 300            102 190 739
Mateřská škola                                                        608 128 185            107 583 101
Školní družina                                                         608 768 810            117 300 233
Školní jídelna                                                          608 865 214            102 818 771

 

Věkové rozdělení žáků:                                      Stupeň vzdělání:
Základní škola:               6 – 11 let                               1. stupeň
 

Mateřská škola:              3 –   6 let

 

Počet ročníků: 5

 

Počet tříd: 2

 

1. hodina     8:00 –   8:45                       Přestávka                   8:45 –   8:55
2. hodina     8:55 –   9:40                       Přestávka                   9:40 – 10:00
3. hodina   10:00 – 10:45                       Přestávka                 10:45 – 10:55
4. hodina   10:55 – 11:40                       Přestávka                 11:40 – 11:50
5. hodina   11:50 – 12:35                       Přestávka na oběd   12:35 – 13:30
7. hodina   13:30 – 14:15                       Přestávka                 14:15 – 14:25
8. hodina   14:25 – 15:10 

 

Vyučovací jazyk: český jazyk, anglický jazyk
 

Motto školy:

Vzájemně si nasloucháme, respektujeme se a vážíme si jeden druhého, vyučujeme se v projektech a je nám spolu dobře.
 

Naše škola je zapojena do programu „Skutečně zdravá škola“, „Ovoce do škol a mléko do škol“.
 

Ve spolupráci se školní jídelnou zahájíme v letošním roce projekt „Zdravé společné svačiny v ZŠ“
 

Pro podporu jazykové výuky jsme obohatili program školní družiny, dva dny v týdnu bude vedena Sophií Vernes, lektorkou Wattsenglish, která hovoří anglickým jazykem.
 

 

Školné za měsíc:100,-Kč
 

                             ŠD  50,- Kč


Celkový počet žáků školy:   27 ZŠ,  28 MŠ

 

Celkový počet zaměstnanců školy: 16

 

Celkový počet pedagogů: 4 ZŠ, 2 MŠ

 

Ředitelka školy: Mgr. Kamila Machurová, DiS., tel.: 731 474 635

 

Bankovní spojení: 116 375 53 49/0800

 

Naše škola získala granty na tento školní rok:

  1. Zvyšujeme kvalitu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dětenice, okres Jičín  (projekt je spolufinancován EU, hodnota projektu 518 422 Kč)
  2.  Podpora vzdělávání cizinců ve školách ve výši 64 230 Kč
  3. Zahrada smyslů – rozvoj školní zahrady ZŠ a MŠ Dětenice, okres Jičín ve výši 149 000 Kč
  4. Rozvoj polytechnického vzdělávání v ZŠ a MŠ Dětenice ve výši 69 000 Kč
  5. Pestrá a kvalitní zájmová činnost v ZŠ a MŠ Dětenice ve výši 17 000 Kč