PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

 

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Předcházení vzniku odpadů je vůbec prvním krokem k tomu, aby se snížilo množství vyprodukovaných odpadů. Existuje množství způsobů, jak napomoci snížení produkce odpadů a může se do nich zapojit každý z nás. Záleží jen na vás, jaké způsoby předcházení vzniku odpadu můžete a chcete využívat.

 

Tipy pro předcházení vzniku odpadu
• Kompostujte.
• Zkuste dát pro vás nepotřebným věcem druhý život. Nevyhazujte věci, které ještě mohou sloužit někomu jinému (textil, elektrospotřebiče, nábytek, knihy, hračky, ...).
• Nenakupujte zbytečné věci, které se poté stanou odpadem.
• V ČR skončí ročně v koši až 100 kg potravin na osobu. Neplýtvejte potravinami. Nakupujte pouze to, co skutečně spotřebujete.
• Nakupujte raději výrobky v recyklovatelných obalech.
• Nakupujte větší balení. Doma jej pak můžete dávkovat do menších, uživatelských balení.
• Preferujte výrobky, které nejsou na jedno použití (např. vratné skleněné obaly, nabíjecí baterie, textilní nákupní tašky, náhradní náplně namísto nových výrobků, apod.).

 

 

 

KAM S ODPADEM V NAŠÍ OBCI?


SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
– černé popelnice - jednotlivé domácnosti využívají černé (případně plechové) popelnice (pronajaté nebo vlastní) nebo využívají speciální pytle na odpad, které lze zakoupit na obecním úřadě, svoz probíhá 1x za 14 dní

 

PLASTY A NÁPOJOVÉ KARTONY (TETRAPAK)
– žluté popelnice - jednotlivé domácnosti, svoz probíhá 1x za 14 dní (ve stejný den, jako svoz popelnice černé)

 

PAPÍR
– modré popelnice
- jednotlivé domácnosti, svoz probíhá 1x za 28 dní

 

  • informace ke žlutým a modrým popelnicím - od roku 2022 obec postupně zavedla systém sběru odpadů „od domu“ („door to door“) – žluté popelnice o objemu 120 l na plasty a tetrapak a modré na papír obdržely zdarma jednotlivé domácnosti. Některé bytové domy obdržely žluté a modré kontejnery o objemu 1100 l – tyto kontejnery ale slouží výhradně pro odpady obyvatel těchto bytových domů! Pokud Vaší domácnosti jedna popelnice nestačí, můžete si na obecním úřadě požádat o druhou.

 

SKLO
– bílé a zelené kontejnery na sklo rozmístěné v obci (Dětenice – u hřiště, u obecního úřadu, Osenice – parkoviště vedle hřbitova, na sídlišti a na návsi, Brodek - u bývalého obchodu č.p.4)

sklo čiré – bílé kontejnery na sklo
sklo barevné (směsné) – zelené kontejnery na sklo (do zeleného můžete dávat i čiré sklo!)

 

BIOLOGICKÉ ODPADY ROSTLINNÉHO PŮVODU
– velkoobjemový kontejner na bioodpad je přistaven v Dětenicích za Jordánem (za č.p. 164)

 

KOVY
– velkoobjemový kontejner na staré železo umístěn za obecním úřadem
– na plechovky a drobné kovy označené plastové popelnice (hnědá a červené) na parkovišti u obecního úřadu

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY
– speciální černá popelnice umístěná u vchodu na obecní úřad (na přepálený rostlinný olej a tuk pouze v uzavřených neporušených PET-lahvích)

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
– mobilní svoz 2x ročně v určitý den a čas (zpravidla na jaře a na podzim) – předem vždy vyvěšeno a vyhlášeno

 

OBJEMNÝ ODPAD
– 2x ročně jsou velkoobjemové kontejnery přistaveny v Dětenicích, Osenicích a na Brodku (zpravidla na jaře a na podzim přes víkend) – předem vždy vyvěšeno a vyhlášeno

 

DROBNÝ ELEKTROODPAD A BATERIE
- sběrné boxy na chodbě obecního úřadu

 

ODĚVY
- sběrné boxy u obecního úřadu - do nich můžete vkládat oděvy, boty, hračky a mnoho dalšího, co v domácnosti již nenachází využití, ale jiným lidem může posloužit – zajišťuje firma TextilEco

 

 

Kalendář svozu odpadů na rok 2024: zde

 

Kalendář svozu odpadů na rok 2023: zde

 


Užitečné odkazy:


JakTridit – web pro veřejnost o třídění odpadu
samosebou.cz - web pro veřejnost o třídění odpadu
• Systém EKO-KOM – autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje celorepublikový systém třídění, recyklace a využití obalového odpadu 
trideni.cz v našem kraji

REMA Systém - zabezpečení recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení

  • Projekt Buď líný občanům umožňuje pohodlně se zbavit vysloužilých elektrozařízení. Bezplatná služba nabízí odvoz elektrozařízení přímo z domácnosti.

 

 

Odpadové hospodářství obce Dětenice za rok 2022

 

PRODUKCE ODPADŮ V OBCI DĚTENICE ZA ROK 2022: zde

VÝDAJE A PŘÍJMY ZA ROK 2022: zde

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022 od společnosti EKO-KOM: zde

 

 

Odpadové hospodářství obce Dětenice za rok 2021

 

PRODUKCE ODPADŮ V OBCI DĚTENICE ZA ROK 2021: zde

VÝDAJE A PŘÍJMY ZA ROK 2021: zde

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021 od společnosti EKO-KOM: zde

 

Obec Dětenice je zapojena do systému zpětného odběru a využití obalových odpadů EKO-KOM.