Vítání občánků

30. října 2016 pořádal obecní úřad spolu se základní školou ve škole v Dětenicích další vítání nových občánků. Miminkům i jejich blízkým přišli odpoledne zpříjemnit i žáci z dramatického kroužku školy.