Besídka na konci školního roku

Besídka na rozloučenou a přivítání nových prvňáčků

Na konci školního roku 2016/2017 se s námi rozloučily Kateřina Fenclová a Veronika Kršková.
Holky nás provázely celým vystoupením v sokolovně.


Nejdříve nás přivítaly děti z mateřské školy s jejich vystoupením o čmelácích a květinách. Děti z první třídy měly říkanku na protažení a děti z druhé třídy nás potěšily divadelním představením o čarodějnicích. V doprovodu paní ředitelky Kamily Machurové vystoupily děti s prvky gymnastiky, s paní asistentkou Lenou Linda hrály na flétny a s paní Krškovou a paní Štěpánkovou si připravily taneční vystoupení.