Školička nanečisto - březen 2017

Školička nanečisto v ZŠ Dětenice


„Pojď chlapče, uč se moudrým býti“ ( J.A.Komenský, Svět v obrazech)
 

21. března se předškoláci z mateřské školky v Dětenicích přišli podívat, jak to vypadá v opravdové škole o několik pater výš. Některé děti si také donesly své nové školní tašky, které jsme si společně prohlíželi. Předškoláci si vyzkoušeli vybrané aktivity školáků: čtení svých jmen či písmen na koberci, lepení, vybarvování a počítání zvířátek, sezení v lavicích, opakování rytmu i zpěv písničky. Další školička se bude těšit na děti začátkem května po zápisu.