2. Školička nanečisto

Druhá Školička nanečisto proběhla dne 2. května opět v I. třídě. Předškoláci z naší MŠ si vyzkoušeli vytleskat své jméno, které před tím našli. Rozlišovali sluchem první hlásku ve slovech. Na koberci hledali k obrázku písmenko a hráli hru na "Květina nás probudí". Zpívali písničku Květne, květne, ty to víš, tulipán ze země probudíš....Také si vyzkoušeli sedět v lavicích a počítat květiny, hlásit se. Všem se školička líbila.