Na 13. 12. 2016 připravili žáci dětenické školy a školky vánoční vystoupení. Nejprve děti ze školky rozsvítily vánoční hvězdy a za zvuku oveček a zvonků je donesly na jeviště, kde přivolaly Ježíška. Po nich vystoupili s tanečkem žáci 1. až 3. ročníku a flétnistky doplnily atmosféru koledami. Na konec se na jevišti sestavil živý betlém. Na závěr si všichni zazpívali koledy a přebrali dárky, které děti pro radost vyrobily. Toto odpoledne naladilo předvánoční atmosféru a bylo pro vystupující i hosty velmi příjemné.