ŠKOLNÍ DÍLNY KE DNI MATEK

      V úterý 16. května jsme oslavili den maminek ve škole v Dětenicích. Učitelé si připravili rozmanité dílny pro všechny přátele školy. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli strávit prosluněné odpoledne na školní zahradě.
     

      O zábavu bylo postaráno. Děti i rodiče si mohli zasadit květinku do malované sklenice. Zdobili jsme perníková srdíčka, navlékali korálky na srdce z drátku a odlévali svíčku. A po celou dobu nechybělo chutné občerstvení v podobě zeleniny a chlebíčků.
     

       Na závěr jsme si zazpívali pár písniček pro maminku. Příjemné chvíle na školní zahradě byly plné zábavy a tvořivé činnosti.
Kdo nevěří, ať k nám běží. Těšíme se na Vás!

Za pedagogický kolektiv  Lena Linda