Ve čtvrtek 1.12.2011 jeli žáci II.třídy (3.,4. a 5.ročník) na vzdělávací exkurzi hlavního města. Navštívili zde Muzeum hlavního města Prahy, kde se zúčastnili výukového programu o Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburském, pak si prohlédli klasickou výstavu muzea a dále navštívili dílnu stavebnice Merkur. Po obědě žáci prošli Královskou cestou až na Malou Stranu, kde si ještě prohlédli Muzeum pověstí.