6.9.se žáci II.třídy (3.,4.,5.ročník) učili v přírodě. Naučili se orientaci v krajině, poznávali dřeviny smíšeného lesa, seznamovali se s historií krajiny a staveb. Učili se i spolupráci a pomoci druhému, naučili se i 1.pomoci při krvácení a transport raněného. Pochvalu za pomoc zraněnému získala Eva a Míra.