1.-3.6. 2012 proběhl v Dětenicích Sraz rodáků u příležitosti 960.výročí od první písemné zmínky o obci Dětenice a 660.výročí od založení obce Osenice.

Program pro veřejnost byl zahájen již v pátek odpoledne vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Dětenice. Děti zazpívaly, zarecitovaly a předvedly 2 divadelní představení.
Ve večerních hodinách se pak diváci zasmáli na představení Lakomá Barka, které předvedl místní divadelní spolek Korálka starší.
Od sobotního rána se na návsi v Dětenicích scházeli trhovci, kteří potěšili hlavně děti výrobou košíků, šperků, svíček či provazů. Zároveň mohli návštěvníci shlédnout historické výstavy v základní škole, kde probíhal den otevřených dveří. Během dopoledne proběhla také v Osenicích sváteční mše, kde zazpívaly sbory Salvátor z Chrudimi a SVU Pardubice. V odpoledních hodinách si mohli milovníci sborového zpěvu užít i tradiční program festivalu Foerstrovy Osenice v zahradě Foerstrovy školy. Příjemnou novinkou festivalu bylo úvodní pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Dětenice. Dětenice pak rozzářily kroje tanečníků folklorních souborů Baráčníků z Řepova.
Hned po té v dětenické sokolovně diváky A.Strejček a herecká skupina Bohem seznámili s hlavními mezníky místních dějin a potěšilo i pěvecké vystoupení J.Ryklové a V.Šolce. Koho historie obce zaujala do větší hloubky, ten se mohl zúčastnit i besedy S panem J.Volákem a paní E.Bílkovou.
Krátce po besedě lákala účastníky srazu již hudba Sonet do sálu k taneční zábavě. V neděli mohli ještě zájemci shlédnout hasičskou soutěž na Brodku, fotbalové utkání staré gardy v Dětenicích nebo si s dětmi užívat dětské zábavné odpoledne v zahradě Foerstrovy školy.
Závěr svátečního víkendu byl již věnován hlavně organizátorům a účinkujícím celého srazu, kteří si přišli posedět do Zahrady poznání za zdejší sokolovnou.
Je obdivuhodné, kolik vzácných a pracovitých lidí se v obci mezi jejími rodáky i přáteli našlo, aby připravili a převážně vlastními silami zajistili pestrý program.