V měsíci březnu ve škole proběhl Měsíc zdraví, kdy se žáci učili, co je pro ně zdravé a co jim škodí, navrhovali zdravý denní rozvrh a zdravé jídelníčky, zkoušeli připravovat zdravá jídla, vyráběli osvětové plakáty do školní jídelny a na chodby školy, hlídali si zdravý výběr svých svačin. Vyvrcholením byla beseda s pracovnicí PPP o zdravém klimatu školy a šikaně a beseda se zástupci policie ČR, kteří se zaměřili hlavně na bezpečnou cestu dětí ze školy a pobyt venku a při dopravním provozu.