Výlet do Prahy

14.1.2015 navštívili žáci II.třídy pod vedením paní učitelky Vališkové naše hlavní město. Všichni si prošli expozicí Muzea hl. města Prahy o pravěku a středověku. Zde také hledali dary pro královnu Elišku Přemyslovnu. Žáci pomohli Elišce, aby uprchla z města a také jí pomáhali s podmínkami svatby s Janem Lucemburským. Z muzea se výprava vydala na Královskou cestu. Ve 12:00 h postáli před Orlojem a pak se vydali Starým Městem kolem Betlémské kaple na Nové Město. Pak si všichni užili prohlídku Národního divadla. Největší senzací byl asi výhled na Prahu ze střechy ND. Výlet se velmi vydařil.