5.5.2015 uspořádala naše škola v rámci oslav svátku maminek rukodělné tvoření pro rodiče s dětmi. Účastníci vyráběli z keramické hlíny, drátu, pletli náramky nebo vařili.