11. ročník festivalu Foerstrovy Osenice 2011

 

Plakát - Program hlavního dne

 

Plakát večerní koncerty

 

     Slavnostní mší, kterou celebroval v kostele Sv. Vojtěch v Praze 1 v květnu 2001 otec biskup ThDr. Jaroslav Škarvada, odstartoval projekt Pěveckého sdružení pražských učitelů v roce 50. výročí úmrtí významného českého skladatele, spisovatele, básníka a malíře Josefa Bohuslava Foerstra. Ten pod názvem skladatelovy knihy „Co život dal“ pokračoval koncertem a výstavou v Míčovně Pražského hradu a za účasti desítek pěveckých sborů a významných umělců v dalších českých místech, především v těch, s nimiž je život J.B.Foerstra spojen. Není třeba zdůrazňovat, že to byly především chrámové koncerty.
     Trvale se každoroční připomínka díla skladatele stala motem festivalu „Foerstrovy Osenice“, který naše obec pořádá. Zde vznikla i v roce 2001 „Pamětní síň Foersterova rodu“ z iniciativy obce a za pomocí Českého muzea hudby. Tento festival se rozšířil i do dalších míst v okolí, do Jičína, Kosmonos, Dolního Bousova, Sobotky, Bystřice, Rožďalovic, Starých Hradů, a Veliše a účinkující sbory „Unie českých pěveckých sborů“ se sem sjíždějí z celé oblasti Prahy, středních Čech a východních Čech, letos již pojedenácté. Festival je pravidelně obohacován, účastí sborů ze Slovinské republiky. Syn zakladatele rodové dynastie Antonín Foerster je totiž ve Slovinsku oceňován jako národní skladatel a významný hudební pedagog. Na památníku národní školy J.B.Foerstra byly proto při festivalu nově odhaleny dvě pamětní desky – jedna Josefu Bohuslavu a druhá Antonu Foerstrovi.
     Festivalový program bude letos zahájen již tradičně prologem 3.6.2011, který započne vzpomínkou k 60. výročí úmrtí skladatele JBF u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech v 16 hod. a bude pokračovat koncertem ve velkém sále Pražského Hlaholu v 18 hodin.
V Osenicích slavnostní mše bude zahájena 4. června 2011 v kostele v Osenicích v 9 hodin, Při mši a na následujícím matiné vystoupí se skladbami F. Doubravského Collegium musicum Český ráj z Lomnice nad Popelkou a tradičně též sopranistka Jana Heryánová Ryklová.
     4.6.2011 ve 14 hodin v Osenicích bude zahájena v amfiteátru před Památníkem Foersterova rodu (bývalá Národní škola J. B. Foerstra) PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ UČPS. Pořadem provází Zdena Zvěřinová.
     Od 19 hodin se sbory rozjedou k večerním koncertům. Kostel v Bystřici u Libáně (PS J. B. Foerster Přelouč, Dvořákův KS Kralupy) Sál městské spořitelny v Sobotce (PS Boleslav Ml. Boleslav, Chorea corcontica Trutnov, PS Záboj Dvůr Králové n. L.) Masarykovo Divadlo Jičín (Dravogradský oktet Slovinsko, PS Jizeran Semily, PS Bojan Brandýs n. L.)
 

    Dovolujeme si Vás a Vaše přátele pozvat na tento svátek v našem kraji a můžeme Vás ujistit, že Vaše účast by potěšila a poctila nejen organizátory, ale i pěvce hostujících sborů.