10. ročník festivalu Foerstrovy Osenice 2010

Letos se připravují amatérské pěvecké sbory ze severovýchodní části naší republiky, ze Středních Čech a Prahy do Osenic a Dětenic, aby zde opětovně slavily svůj svátek, kterým je každoročně v tomto kraji festival Foersterovy Osenice. Ten se zde a v širokém okolí každoročně koná vždy první sobotu v měsíci červnu. Letos tedy 5. června po celý den bude znít zpěv mládeže, mužů a žen - zpěváků, kteří jsou sdruženy v Unii českých pěveckých sborů, na jednom z největších hudebních festivalů pod širým nebem, v kostelích a koncertních sálech měst a obcí mikroregionu Rozhraní. Účinkujícími budou letos pěvecké sbory z Mladé Boleslavi, Semil, Chotěboře, Trutnova, Hradce Králové, Jičína, Pardubic, Chrudimi a Prahy. Mezinárodním se tento festival stal již ve 3. svém ročníku, kdy se slovinské sbory přihlásily k památce zakladatele své národní hudby, kterým byl beze sporu osenický rodák Antonín Foerster. V dějišti festivalu je i Památník Foerstrova rodu, v který se proměnila Národní škola J. B. Foerstra a tvoří dnes přirozenou kulisu amfiteátru, v němž sbory vystupují.

V programech pěveckých sborů je i letos vedle sborů A. Foerstra, J. B. Foerstra věnována i velká pozornost skladbám skladatele Zdeňka Lukáše, Bohuslava Martinů, Antonína Dvořáka a dalších českých a světových skladatelů sborové hudby. Festivalový program bude letos zahájen prologem už v pátek 4. 6. v Praze na Olšanských hřbitovech v 16 hod. vzpomínkou u hrobu J. B. Foerstra a v 18 hod. koncertem Foersterova komorního pěveckého sdružení a Pěveckého sdružení pražských učitelů v aule Vysoké školy ekonomické v Praze 3 na Žižkově, nám. W. Churchilla 193/4.V Osenicích bude oficiální zahájení festivalu v sobotu 5. 6. v 10 hod. v kostele slavnostní mší a hudebním matiné, od 14 hod. bude probíhat festivalová přehlídka všech sborů v amfiteátru. Poté se sbory rozjíždějí k festivalovým koncertům do Jičína, Bystřice a Bukvice, které v uvedených místech začnou v 19 hod.

Dovolujeme si Vás a Vaše přátele pozvat na tento svátek v našem kraji a můžeme Vás ujistit, že Vaše účast by potěšila a poctila nejen organizátory, ale i pěvce hostujících sborů.