Obec Dětenice je vlastníkem i provozovatelem vodovodu a kanalizace

Pro vodu z vodní zdroj Viničky byla udělena výjimka pro nadlimitní množství síranů - 300 mg/l. Množství síranů je závislé na vydatnosti zdroje a mění se s ročním obdobím. V případě, že vydatnost zdroje poklesne tak, že počet síranů překročí povolených 250 mg/l, je do Osenic čerpána voda z vodního zdroje na Brodku. 

Zásobovaní obyvatelé jsou tímto informování o možném zvýšeném obsahu síranů a vysoké tvrdosti vody (v tlakovém pásmu Osenice-Dětenice - zdroj Viničky) a je jim doporučeno pokrýt čás potřeby pitné vody vodou balenou (nikoliv ale balenou vodou minerální). Voda není vhodná pro kojence.
 

Odborný posudek ke stažení:  zde

Žádost obce Dětenice ke stažení: zde

Rozhodnutí o výjímce: ke stažení:

 

Pro vodu z vodní zdroj Viničky  a vodního zdroje Brodek BVJ-1 byla udělena výjimka pro nadlimitní množství metabolitu chloridazonu - 10 µg/l. 

Zásobovaní obyvatelé jsou tímto informování o zvýšené koncentraci obsahu metabolitu chloridazonu . Vodu lze používat bez omezení.

 

Hodnocení zdravotního rizika pesticidní látky (metabolity chloridazonu)

 

Rozhodnutí o výjímce ke stažení: zde