prosinec 2015 krácené rozbory

 

Dětenice                                                  Osenice

 

listopad 2015 odběry surové vody ze zdroje BJV-1 Brodek a Viničky

(stanovení metabolitů chloridazonu)

 

Vrt BJV-1 Brodek                                      zdroj Viničky

 

Z důvodu principu předběžné opatrnosti doporučujeme, aby k přímé spotřebě pitné vody pro kojence, děti a těhotné ženy byla přednostně používána balená voda. Obec Dětenice, jako zřizovatel ZŠ a MŠ Dětenice zajistí k přímé spotřebě ve škole balenou pitnou vodu. V ostatních případech zatím provozovatel vodovodu nenavrhuje žádná preventivní opatření.

 

Dopis hygienikovi ke stažení  zde

 

říjen 2015 úplné rozbory

 

Dětenice                                                     Osenice

 

Dětenice – obecní úřad: jímaná voda v rozsahu dle Vámi přiloženého pasportu splňuje požadavky vyhlášky MZdr č. 252/2004 Sb., s výjimkou zvýšené teploty (17,5 °C) a zvýšené tvrdosti (5,66 mmol/l), která je dána charakterem geologického podloží (slínovce). V jímané vodě byly registrovány těkavé organické látky (bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, chloroform), které jsou produktem desinfekce jímané vody volným chlorem (suma THM vyhovuje citované vyhlášce). Byly registrovány podlimitní koncentrace bóru (0,15 m/l, NMH = 1,0 mg/l). Ze skupiny pesticidů a relevantních metabolitů byly v jímané vodě registrovány mírně nadlimitní koncentrace chloridazon-desfenylu (6,80 g/l, limit 6,0 g/l).


Osenice čp. 69: jímaná voda v rozsahu dle Vámi přiloženého pasportu splňuje požadavky vyhlášky MZdr č. 252/2005 Sb., s zvýšené teploty (16,0 °C) a zvýšené hodnoty tvrdosti (5,32 mmol/l). V jímané vodě byly registrovány těkavé organické látky (bromdichlormethan, dibromchlormethan, bromoform, chloroform), které jsou produktem desinfekce jímané vody volným chlorem (suma THM vyhovuje citované vyhlášce). Byly registrovány podlimitní koncentrace bóru (0,151 m/l, NMH = 1,0 mg/l). Ze skupiny pesticidů a relevantních metabolitů byly v jímané vodě registrovány mírně nadlimitní koncentrace chloridazon-desfenylu (6,68 g/l, limit 6,0 g/l).

Na základě ověření přítomnosti chloridazon-desfenylu budou dle ústní dohody dne 22.10. odebrány revizní analýzy surové vody ze zdroje vrtu BJV-1 a zdroje Osenice – Viničky ( pro vyloučení výskytu pesticidů).
 

 

červenec 2015 krácené rozbory

 

Dětenice                                    Osenice

 

únor 2015  krácené rozbory

 

Brodek                                       Osenice