Vrt BJV - 2

      Obec Dětenic e za podpory Královéhradeckého kraje zpracovává projektovou dokumentaci, na úpravu průzkumného vrtu na p.č. 764/77, k.ú. Brodek na jímací objekt pro odběr podzemní a dále výtlačného potrubí cca 188 m, které bude propojeno na výtlačné potrubí z vrtu BJV1.
 

     Jedná se o vystrojení předmětného vrtu čerpadlem o dostatečném výkonu, zřízení a úprava zhlaví vrtu a příprava pro další připojení. Samostatným provozním souborem je elektropřípojka, měření a komunikace.
 

      Přebudováním průzkumného hydrogeologického vrtu BJV-2 a propojením s vrtem BJV-1 bude pro oblasti Dětenice, Osenice, Brodek a Rokytňany zajištěno dostatečné množství kvalitní pitné vody i s možností dodávat tuto vodu v rámci skupinového vodovodu i pro obec Bačalky (Lično).

 

Projekt dotací 55 000,- Kč podpořil Královéhradecký kraj.