Intenzifikace ČOV

Odpadní vody z obcí Dětenice, Osenice a Brodek jsou přiváděny gravitační, striktně oddílnou kanalizací do areálu ČOV. V areálu ČOV natékají odpadní vody do jímky čerpací stanice, ze které jsou zdvihány do vlastní technologické linky.
 

Realizací akce „Intenzifikace ČOV Dětenice“ bude dosaženo zvýšení kapacity na úroveň rozvojových potřeb obce a zároveň zajištění vyššího stupně eliminace znečištění z přiváděných odpadních vod, a to především v ukazatelích nerozpuštěné látky a celkový fosfor. Zvýšení ekologického efektu v ukazateli NL bude představovat min 0,21 t/rok, v případě ukazatele P-celk. pak min 0,1 t/rok.

 

 

Projekt dotací 300 000,- Kč podpořil Královéhradecký kraj.