Úpravna vody v Osenicích

Nová úpravna vody na chlorování s novým prostorem pro dílnu  vznikla přestavbou zchátralé bývalé hasičské zbrojnice. 

Její součástí je i dílna pro vodovod a kanalizaci, která bude sloužit pro nezbytné opravy. V obci na chlorování vody původně sloužila šachta, která ale nesplňovala hygienické podmínky.

Bývalé zařízení se nacházelo v uzavřené šachtě a bylo špatně větrané. Otevřená místnost je vyhovující je pro současný provoz.

Stavba byla zkolaudována v prosinci 2016. Úpravna stála kolem dvou miliónů korun a obec na ni získala dotaci 1 000 000,- Kč z Královéhradeckého kraje z odboru životního prostředí.