Rozbory pitné vody Vodovod Dětenice

březen 2011 úplné rozbory

Brodek

Osenice

červen 2011 krácené rozbory

Osenice

Dětenice

listopad 2011 krácené rozbory

Osenice

Dětenice

Sledování stavu TCE v hladině podzemních vod Dětenice (studny)

Tabulka  odběrů