Obec Dětenice, pod jejíž správu spadají nyní osady Dětenice, Osenice a Brodek, si Vás dovoluje pozvat 2.- 4. června 2017 na „Sraz rodáků a přátel zdejších škol“, který se koná u příležitosti 965. výročí od první písemné zmínky o obci Dětenice a 665. výročí od první písemné zmínky o obci Osenice.

 

     Přestože obec Dětenice na Jičínsku existovala dle archeologických nálezů již dávno před naším letopočtem, první písemná zmínka o obci se objevila v roce 1052, kdy daroval Dětenice kníže Břetislav staroboleslavské kapitule. Dnes, v roce 2017, si připomínáme již 965 výročí této 1. písemné zmínky a u této příležitosti pořádá obec Dětenice ve dnech 2.-4.6.2017 tradiční sraz rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku i bývalých žáků a přátel zdejších škol.
Tento sraz chce tradicí i aktivitami navázat na předešlé srazy rodáků v obci v letech 2002, 2007 a 2012.
 

     Zváni jsou všichni, kdo si tuto historickou zajímavost spolu s jinými aktuálnějšími událostmi chtějí připomenout a všichni, kdo si chtějí užít příjemný víkend se současnými dětenickými obyvateli.
Dětenice Vás se ctí uvítají na této oslavě, která má připomenout historii a slávu obcí Dětenice, Osenice a Brodek a osobností, které z nich vzešly.

Pátek 2. 6. 2017
 

12:00 – 15:30 – Den otevřených dveří (ZŠ a MŠ Dětenice)
15:00 – Foerstrova zahrada v Osenicích – Dětský den
součástí bude loutkové divadelní představení „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“

19:30 – sokolovna Dětenice
divadelní představení Labyrint (Jan Ámos Komenský)
zahraje divadelní soubor „A proč ne čaj“- Dětenice

 

Sobota 3. 6. 2017
 

 

9:00 – kostel Narození P. Marie – slavnostní mše a koncert
17. ročník festivalu Foerstrovy Osenice
(sbory, Jana Ryklová, doprovod Bernd Radoch)

10:00 – 17:00 – Dětenice – prostranství mezi OÚ a ZŠ
středověká řemesla a stánkový prodej

10:30 – 12:00 – Den otevřených dveří (ZŠ a MŠ Dětenice)
 

12:00 – 13:30 – oběd

 

14:00 – před sokolovnou v Dětenicích – pěvecké sbory
17. ročník festivalu Foerstrovy Osenice
Ženský sbor Českého spolku v Košicích, Jizeran Semily

14:45 – před sokolovnou v Dětenicích
středověké vystoupení

15:30 – sokolovna Dětenice – slavnostní kulturní program
Korálka st. – historie obce v divadelních obrazech, vystoupení ZŠ a MŠ Dětenice, zpěv, flétny, recitace

16:10 – přestávka

16:30 – pokračování kulturního programu
recitace, tanec
sólový zpěv Jana Ryklová a Bernd Radoch (SRN)

17:30 – vycházka obcí Dětenice

po stopách rodáka z Dětenic historika Václava Chaloupeckého

18:30 – ZŠ a MŠ Dětenice
beseda o historii obce, život Václava Chaloupeckého s PhDr. Evou Bílkovou a PhDr. Milanem Ducháčkem
k nahlédnutí budou kroniky obce a školy

20:00 – sokolovna Dětenice
předtančení
k poslechu a tanci hraje skupina Grant, připraveno bude i venkovní posezení

 

Neděle 4. 6. 2017
 

10:00 – hřiště v Dětenicích - hasičská soutěž
11:00 – 14:00 – Osenice
návštěva památníku Foerstrova rodu v Osenicích

13:00 – 16:00 – hřiště v Dětenicích

- sportovní odpoledne, stará garda