Sraz rodáků 2012

Program pro veřejnost byl zahájen již v pátek odpoledne vystoupením dětí ze ZŠ a MŠ Dětenice. Děti zazpívaly, zarecitovaly a předvedly 2 divadelní představení.
Ve večerních hodinách se pak diváci zasmáli na představení Lakomá Barka, které předvedl místní divadelní spolek Korálka starší.
Od sobotního rána se na návsi v Dětenicích scházeli trhovci, kteří potěšili hlavně děti výrobou košíků, šperků, svíček či provazů. Zároveň mohli návštěvníci shlédnout historické výstavy v základní škole, kde probíhal den otevřených dveří. Během dopoledne proběhla také v Osenicích sváteční mše, kde zazpívaly sbory Salvátor z Chrudimi a SVU Pardubice. V odpoledních hodinách si mohli milovníci sborového zpěvu užít i tradiční program festivalu Foerstrovy Osenice v zahradě Foerstrovy školy. Příjemnou novinkou festivalu bylo úvodní pěvecké vystoupení dětí ze ZŠ Dětenice. Dětenice pak rozzářily kroje tanečníků folklorních souborů Baráčníků z Řepova.
Hned po té v dětenické sokolovně diváky A.Strejček a herecká skupina Bohem seznámili s hlavními mezníky místních dějin a potěšilo i pěvecké vystoupení J.Ryklové a V.Šolce. Koho historie obce zaujala do větší hloubky, ten se mohl zúčastnit i besedy S panem J.Volákem a paní E.Bílkovou.
Krátce po besedě lákala účastníky srazu již hudba Sonet do sálu k taneční zábavě. V neděli mohli ještě zájemci shlédnout hasičskou soutěž na Brodku, fotbalové utkání staré gardy v Dětenicích nebo si s dětmi užívat dětské zábavné odpoledne v zahradě Foerstrovy školy.
Závěr svátečního víkendu byl již věnován hlavně organizátorům a účinkujícím celého srazu, kteří si přišli posedět do Zahrady poznání za zdejší sokolovnou.
Je obdivuhodné, kolik vzácných a pracovitých lidí se v obci mezi jejími rodáky i přáteli našlo, aby připravili a převážně vlastními silami zajistili pestrý program.
 

Sraz rodáků 1.-3.6.2012

Obec Dětenice, pod jejíž správu spadají nyní osady Dětenice, Osenice a Brodek, pořádá ve dnech 1.-3. června 2012 „Sraz rodáků a přátel a absolventů zdejších škol“, který se koná u příležitosti 960. výročí od první písemné zmínky o obci Dětenice (1052) a 660. výročí od nejstarší písemné zmínky o lokalitě Osenice (1352).

Dětenice se ctí uvítají každého hosta oslav, které mají připomenout historii a slávu obcí Dětenice, Osenice a Brodek a osobností, které z nich vzešly.

Obecní zastupitelstvo

Program srazu rodáků 2012

 

Páteční program (1.6.2012)

16,00 Přehlídka dětských divadelních souborů (sokolovna Dětenice)
19,30 „Lakomá Barka“ – zahraje divadelní soubor Korálka st. (sokolovna Dětenice)

Hlavní sobotní program (2.6.2012)

09,00 Slavnostní mše – 12. ročník festivalu Foerstrovy Osenice (kostel Narození P. Marie)
10,00 Středověká řemesla a stánkový prodej (náves Dětenice)
10,30 Den otevřených dveří (ZŠ, MŠ, …...)
13,00 Smíšené pěvecké sbory – Festivalová přehlídka na Foerstrově zahradě (Před památníkem Foerstrova rodu v Osenicích)
14,30 Jarmareční vystoupení v podání Sdružené obce baráčníků Řepov (před sokolovnou)
15,30 slavnostní zahájení v Sokolovně v Dětenicích
15,30 historie obcí v provedení Alfréda Strejčka a divadelní skupiny „Sdružení Bohem“
16,10 přestávka
16,30 Kulturní program,
• pořadem Vás provede Alfréd Strejček
• sólový zpěv Jana Ryklová a Václav Šolc
17,30 beseda o historii obce s Phdr. Evou Bílkovou a ing. J. Volákem (ZŠ Dětenice)
20,00 k poslechu a tanci hrají skupina Sonet, připravena je i bohatá tombola (sokolovna v Dětenicích)

Nedělní program (3.6.2012)

10,00 Hasičská soutěž na hřišti v Dětenicích
11,00-14,00 návštěva pamětní síně Foersterova rodu v Osenicích
13,00-16,00 sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti v Dětenicích
14,00 -15,30 Dětský den na Foerstrově zahradě v Osenicích