Sraz rodáků 8.-9.9.2007

 

Sobotní program

 

08,45 Dětenice náves – řazení průvodu Dětenice – Osenice
09,00 průvod žáků základní školy a občanů do Osenic
           (vzpomínka na kantorský rod Foerstrů)
09,30 odhalení busty J.B.Foerstra (zahrada Památníku Foerstrova rodu)
09,40 Pohádka beze slov – Korálka ml.
           (zahrada Památníku Foerstrova rodu)
10,00 dětský koutek (zahrada Památníku Foerstrova rodu)
10,00 Mše svatá v osenickém kostele „Narození P. Marie“

 

Při mši budou provedeny tyto duchovní skladby:

 

při Introitu - Hans Leo Hassler(1564-1612) Cantate Domino
k Offertoriu - Ludovico de Victoria(1545-1611) Miserere mei Domine
ke Communiu - Ludovico de Victoria(1545-1611) Domine non sum dignus
- W. A. Mozart(1756-1791) Ave verum corpus
po požehnání - Pierlugi da Palestrina(1525-1594) O Domine Jesu Christe

 

11,00 středověká řemesla a stánkový prodej (náves Dětenice)
14,00 folklórní taneční soubor „Furiant“ Malá Bělá
            (před sokolovnou v Dětenicích)

15,00 slavnostní zahájení v sokolovně v Dětenicích

             • Slovem provází prof. František Zumr

              • Písně a árie světových skladatelů
 

(zpívají Jana Heryánová Ryklová a Václav Šolc, klavírní doprovod Silvie Šolcová)

Andrew Lloyd Webber - Pie Jesu (píseň z autorova Requiem)
Vangelis - Dobytí ráje (Conquest of Paradise – ústřední píseň ze stejnojmenného filmu)
Andrew Lloyd Weber - Memory (píseň z muzikálu)
Franz Lehár - Sám u řeky musím denně spát (árie careviče z operety Píseň o Volze)
Franz Lehár - Nikdo v celém světě (duet z operety Paganini)
Grobe Herlinde - Slyšíš jak zvoní
Giuseppe Verdi - Chvalme zem (árie z opery Nabucco)
Eduardo di Capua - O sole mio (neapolská píseň)
Francesco Sartori, Lucio Quarantotto - Con te partito
(Time To Say Goodbye – známá píseň A.Bocelliho)

 

              • Pověst o založení Dětenic – děti základní školy

15,45 – 16,00 přestávka

              • České lidové písně v úpravách českých skladatelů
                 zazpívají PRAŽSKÉ MUŽSKÉ SBORY
                 (Pěvecké sdružení pražských učitelů, Pražský pěvecký sbor Smetana a Pěvecký sbor Typografia)
                 sbormistryně Valentina Shuklina

 

Koupím já si koně vraný František S p i l k a
Zdálo se mi, má panenko František P í c h a
Dyby černé očenka Jaroslav K ř i č k a
U našich stájů František P í c h a
Prší, prší Miroslav H r o n ě k
0d Záhora rmutná voda Oldřich H a l m a
Tancuj, tancuj, vykrúcaj Bohumír P o k o r n ý

 

                 • Divadelní vystoupení z historie obce
                 - hraje skupina dětenických šermířů z pivovaru

                  • K.V.Rais - Cestička k domovu recitují žáci základní školy

                  • Divadelní vystoupení z historie obce
                   - hraje skupina dětenických šermířů z pivovaru

 

17,30 beseda o historii obce s PhDr. Evou Bílkovou a ing. Janem Volákem
            (MŠ a ZŠ Dětenice)
20,00 k poslechu a tanci hraje Sebranka z Dobrovic, připravena je také
           bohatá tombola (sokolovna v Dětenicích)

                            • předtančení - děti základní školy Dětenice

 

Nedělní program

 

10,00 den otevřených dveří a výstava kronik v ZŠ a MŠ Dětenice

10,00 den otevřených dveří Památníku Foersterova rodu v Osenicích

14,00 sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti v Dětenicích
            - zápas starých gard

10,00 - 17,00 Žertovná netradiční hasičská soutěž na hřišti v Brodku
                            • posezení s hudbou u rožněného vepře
                            • netradiční soutěže
                            • zajímavé ceny, předání putovního poháru

19,00 přátelské posezení se Slovinci za sokolovnou v Dětenicích
                            • hudba, zpěv, uzená kýta, občerstvení
                            • všichni jsou srdečně zváni