Sraz rodáků 11.-12.5.2002

Sobotní program


10,00 středověká řemesla a stánkový prodej (náves Dětenice)
10,00 den otevřených dveří (ZŠ, MŠ, JK-plet – pletárna.)
14,00 smíšené pěvecké sbory „Stojmír“ z Dolního Bousova a „Bendl“ ze
            Sobotky pod vedením sbormistra Pavla Hučíka (před sokolovnou
            v Dětenicích)
14,10 moderní a klasické country v provedení klubu Karolína Jičín
15,00 slavnostní zahájení v Sokolovně v Dětenicích
15,00 historie obcí v provedení prom. hist. Karola Bílka a divadelní
            skupiny „Divadýlko na dlani“
15,50 přestávka
16,00 Jiří Rykl zarecituje vyznání zdejšího kantora Josefa Foerstera
16,05 dětský soubor Korálka zahraje hru „Cesta do Kocourkova“
16,30 místní lidová slovesnost v provedení žáků školy
16,50 Mudr. Václav Šolc a Jana Ryklová árie z opery „Jakobín“

17,30 beseda o historii obce s prom. hist. K. Bílkem a ing. J. Volákem
           (ZŠ Dětenice)
20,00 k poslechu a tanci hrají Velebovi z Jičína, připravena je i bohatá
            tombola (sokolovna v Dětenicích)

 

Nedělní program

 

11,00 „Foersterovy Osenice“
11,00 Mše svatá v osenickém kostele „Narození P. Marie“, na
            foersterovském kůru zpívá smíšený pěvecký sbor „Foerster“ při
            Lepařově gymnáziu v Jičíně pod vedením sbormistryně Ivany
            Hanzlové
12,00 návštěva pamětní síně Foersterova rodu v Osenicích

13,00 sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti v Dětenicích (k poslechu
            hraje dechová hudba Václava Kyziváta)
14,00 turnaj starých gard

14,00 slavnostní otevření „Školní naučné stezky Viničky“, společný
           odchod od vlakového přejezdu na „Zelené cestě“ v Dětenicích