Zveřejněné dokumenty 2008

Otevřít archiv těchto zpráv

 

29.12.2008Usnesení z 20. veřejného zasedání ze dne 22.12.2008

29.12.2008Oznámení o uložení písemnosti - p. Pelant

23.12.2008Vývoj koncentrace TCE v podzemních vodách - Dětenice

23.12.2008Výsledky rozboru vody_Dětenice"

23.12.2008Výsledky rozboru vody_Osenice"

23.12.2008Výběrové řízení na obsazení funkce účetní a administrativní pracovnice

23.12.2008Zadávací dokumentace - na zajištění dozoru stavby "Dětenice, Osenice, Brodek - ČOV a splašková kanalizace"

22.12.2008Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

22.12.2008Dražební vyhláška - "Filipen"

11.12.2008Pozvánka na 20. zasedání dne 22.12.2008

10.12.2008Pozvánka na shromáždění členů svazku obcí Rozhraní dne 18.12.2008

03.12.2008Návrh rozpočtu "Rozhraní" na rok 2009

02.12.2008Oznámení o uložení písemnosti - p. Jan Král

02.12.2008Návrh rozpočtu na rok 2009

20.11.2008Program valné hromady DSO Mariánská zahrada - 9.12.2008

20.11.2008Návrh rozpočtu DSO Mariánská zahrada

03.11.2008Oznámení o uložení písemnosti - p. Jablonský

31.10.2008Usnesení z 19. veřejného zasedání ze dne 22.10.2008

27.10.2008Oznámení o uložení písemnosti - p. Kaliáš

18.10.2008Výsledky voleb do krajského zastupitelstva.

15.10.2008Výsledky rozboru vody vodovod Dětenice - obce Dětenice, Brodek.

15.10.2008Výsledky rozboru vody vodovod Dětenice - část obce OSENICE,

_________Osenice: Voda obsahuje zvýšené hodnoty tvrdosti a síranů. Hodnota stanovená výjimkou je dodržena.

_________Je doporučeno pokrýt část spotřeby pitné vody vodou balenou (ne vodou minerální).

14.10.2008Pozvánka na zasedání svazku obcí "Rozhraní" dne 27.10.2008

13.10.2008Pozvánka na 19. veřejné zasedání dne 22.10.2008

26.09.2008Usnesení z 18. veřejného zasedání ze dne 17.09.2008

25.09.2008Jmenování členů okrskových volebních komisí

12.09.2008Dražební vyhláška

12.09.2008Oznámení o uložení písemnosti - p. Košvanec

12.09.2008Rozhodnutí o zrušení platnosti OP - p. Janda

12.09.2008Rozhodnutí o zrušení platnosti OP - p. Čonková

12.09.2008Rozhodnutí o zrušení platnosti OP - p. Čonka

09.09.2008Pozvánka na 18. veřejné zasedání dne 17.09.2008

04.09.2008Jmenování zapisovatelů okrskových komisí

25.08.2008Vyhláška o době a místu konání voleb

19.08.2008Oznámení SÚ Libáň

18.08.2008Zahájení správního řízení

18.08.2008Zahájení správního řízení

18.08.2008Zahájení správního řízení

18.08.2008Zahájení správního řízení

28.07.2008Rozhodnutí SÚ Libáň

24.07.2008Záměr prodat pozemek

24.07.2008Záměr prodat pozemek

10.07.2008Oznámení SÚ Libáň

08.07.2008Veřejná vyhláška

07.07.2008Návrh zadání ÚP Dětenice

07.07.2008Oznámení návrhu zadání ÚP Dětenice

07.07.2008Usnesení Odbor územního plánování MěU Jičín

01.07.2008Zveřejnění Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe

27.06.2008Veřejné výběrové řízení

24.06.2008Usnesení z 17. veřejného zasedání ze dne 23.06.2008

23.O6.2008Oznámení SÚ Libáň

12.06.2008Záměr prodat pozemek

12.06.2008Usnesení z 16. veřejného zasedání ze dne 04.06.2008

11.06.2008Dražební vyhláška 112008

11.06.2008Pozvánka na 17. veřejné zasedání dne 23.06.2008

09.06.2008Nabídka pozemků - pozemkový fond

04.06.2008Pozvánka na valnou hromadu "Mariánská zahrada" - 17.6.2008

28.05.2008Závěrečný účet "Mariánská zahrada"

21.05.2008Pozvánka na 16. veřejné zasedání dne 04.06.2008

16.05.2008Veřejná soutěž - pozemkový fond - upřesnění

09.05.2008Veřejná vyhláška

30.04.2008Veřejná soutěž - pozemkový fond

29.04.2008Usnesení z 15. veřejného zasedání ze dne 28.04.2008

18.04.2008Pozvánka na 15. veřejné zasedání dne 28.04.2008

11.04.2008Zápis ze shromáždění členů svazku obcí "Rozhraní" dne 02.04.2008

05.04.2008Usnesení z veřejného zasedání ze dne 26.03.2008

03.04.2008Veřejná vyhláška

02.04.2008Rozhodnutí kanalizace II.etapa - stavební řízení

02.04.2008Dražební jednání

25.03.2008Výsledky rozboru vody - vodovod Dětenice

_________Osenice: Voda obsahuje zvýšené hodnoty tvrdosti.Hodnota stanovená výjimkou je dodržena.

_________Je doporučeno pokrýt část spotřeby pitné vody vodou balenou (ne vodou minerální).

25.03.2008Veterinární správa

14.03.2008Pozvánka na shromáždění členů svazku obcí "Rozhraní" dne 02.04.2008

14.03.2008Závěrečný účet "Mikroregionu Rozhraní"

11.03.2008Veterinární nařízení

11.03.2008Svoz nebezpečného odpadu

10.03.2008Pozvánka na 14. veřejné zasedání dne 26.03.2008

10.03.2008Závěrečný účet obce

03.03.2008Dražební jednání

25.02.2008Usnesení z veřejného zasedání ze dne 20.02.2008

25.02.2008Vyhláška kanalizace II.etapa - stavební řízení

19.02.2008Pozvánka na valnou hromadu Mariánské Zahrady dne 26.02.2008

12.02.2008Pozvánka na 13. veřejné zasedání dne 20.02.2008

11.02.2008Výběrové řízení

04.02.2008Návrh Rozpočtu Mariánská zahrada na rok 2008

31.01.2008Závěr zjíšťovacího řízení záměru Welness a SPA Dětenice

21.01.2008Usnesení z mimořádného zasedání ze dne 17.01.2008

21.01.2008Dražební vyhláška

09.01.2008Odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu - "Kompostárna"

09.01.2008Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání dne 17.01.2008

07.01.2008Zahájení zjíšťovacího řízení záměru Welness a SPA Dětenice

03.01.2008Usnesení 12. veřejné zasedání ze dne 27.12.2007