Zveřejněné dokumenty 2009

Otevřít archiv těchto zpráv

 

28.12.2009Oznámení - aktualizace bonitovaných jednotek

28.12.2009Usnesení z 27.zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.12.2009

22.12.2009Obecně závazná vyhláška 5/2009 - zveřejnění

22.12.2009Obecně závazná vyhláška 4/2009 - zveřejnění

22.12.2009Obecně závazná vyhláška 3/2009 - zveřejnění

22.12.2009Obecně závazná vyhláška 2/2009 - zveřejnění

22.12.2009Obecně závazná vyhláška 1/2009 - zveřejnění

17.12.2009Výběrové řízení

17.12.2009Výběrové řízení

14.12.2009Veřejná vyhláška - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO A POSOUZENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE

11.12.2009Pozvánka 27.zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2009

08.12.2009Veřejného projednání posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „Větrné elektrárny Bačalky“ na životní prostředí

04.12.2009Změna územního plánu Libáň

03.12.2009Obec Dětenice - návrh rozpočtu - rok 2010

20.11.2009Návrh rozpočtu - DSO Mariánská zahrada

18.11.2009Koncepce protipovodňové ochrany Královéhradeckého kraje

13.11.2009Usnesení z 26.zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.11.2009

03.11.2009Pozvánka 26.zasedání zastupitelstva obce dne 11.11.2009

15.10.2009Uložení písemnosti - p. Košvanec

09.10.2009Rozhodnutí o umístění stavby veřejné části kanal. přípojek II. etapa

09.10.2009Rozhodnutí o umístění stavby veřejné části kanal. přípojek I. etapa

01.10.2009Nabídka prodeje nemovitostí

01.10.2009Usnesení z 25.zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.9.2009

18.09.2009Pozvánka 25.zasedání zastupitelstva obce dne 30.9.2009

15.09.2009Záměr prodat pozemek

11.09.2009Pozvánka Shromáždění členů svazku obcí Rozhraní dne 21.9.2009

09.09.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. A.Beveláguová

09.09.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. N.Beveláguová

09.09.2009Vyhláška o době a místě konání voleb

07.09.2009Usnesení z 24.zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.9.2009

05.09.2009Jmenování zapisovatelů okrskových komisí

02.09.2009Oznámení veřejné části kanalizačních přípojek - II.etapa

02.09.2009Oznámení veřejné části kanalizačních přípojek - I.etapa

30.08.2009Vyhláška - stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

23.08.2009Pozvánka 24.zasedání zastupitelstva obce dne 2.9.2009

11.08.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. A.Beveláguová

11.08.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. N.Beveláguová

11.08.2009Zveřejnění dokumentace vlivů záměru "Větrné elektrárny Bačalky" na životní prostředí

22.06.2009Nabídka pozemků - pozemkový fond

17.06.2009Návrh Územního plánu Dětenice - elektronicky

17.06.2009Oznámení o společném jednání o návrhu Územního plánu Dětenice

17.06.2009Usnesení 23.zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.6.2009

15.06.2009Zápis ze shromáždění členů svazku obcí "Mikroregion Rozhraní"

15.06.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. Košvanec

15.06.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. Košvanec

10.06.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. Košvanec

03.06.2009Oznámení - stavba chodníků

02.06.2009Výběrové řízení - Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace

26.05.2009Závěrečný účet za rok 2008 - Mariánská zahrada

26.05.2009Závěrečný účet za rok 2008 - obec Dětenice

25.05.2009Uložení písemnosti - Košvanec

22.05.2009Pozvánka shromáždění členů - svazek obcí "Mikroregion Rozhraní"

22.05.2009Závěrečný účet - svazek obcí "Mikroregion Rozhraní"

20.05.2009Pozvánka 23.zasedání zastupitelstva obce dne 10.6.2009

14.05.2009Členové volebních okrskových komisí

24.04.2009Oznámení o uložení písemnosti - Jiřina Hamplová

21.04.2009Vyhláška o době a místě konání voleb

21.04.2009Zapisovatelé volebních okrskových komisí

16.04.2009Usnesení z 22. veřejného zasedání ze dne 08.04.2009

15.04.2009Oznámení o uložení písemnosti - Kateřina Svobodová

08.04.2009Vyhláška FÚ

07.04.2009Oznámení o zahájení řízení o územním plánu - obec Košík

06.04.2009Oznámení o počtu členů okrskových volebních komisí

30.03.2009Oznámení o uložení písemnosti - p. Hamplová

27.03.2009Pozvánka na 22. zasedání dne 8.4.2009

27.03.2009Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 - katastr - 27.3.2009.

25.03.2009Nařízení veterinární správy.

25.03.2009Zákaz vypalování trávy a porostů.

19.03.2009Výsledky rozboru vody vodovod Dětenice - obce Dětenice, Brodek.

19.03.2009Výsledky rozboru vody vodovod Dětenice - část obce OSENICE - pozor na zvýšené hodnoty síranů, doporučujeme pít vodu neminerální balenou.

11.03.2009Usnesení z 21. veřejného zasedání ze dne 04.03.2009

11.03.2009Výroční zpráva o výsledcích hospodaření ekonomické činnosti obce Dětenice

11.03.2009Závěr zjišťovací řízení - větrná elektrárna Bačalky

06.03.2009Výsledky rozboru vody vodovod Dětenice - obce Dětenice, Brodek.

06.03.2009Výsledky rozboru vody vodovod Dětenice - část obce OSENICE.

20.02.2009Pozvánka na 21. zasedání dne 4.3.2009

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - výkaz výměr(pdf)

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - výkaz výměr(doc)

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - výkaz výměr(pdf,doc,xls)

17.02.2009Veřejně prospěšná práce v obci

09.02.2009Zjišťovací řízení - větrná elektrárna Bačalky