Zveřejněné dokumenty rok 2006

Otevřít archiv těchto zpráv

 

22.12.2006Usnesení z třetího veřejné zasedání zastupitelstva obce - 20.12.2006

11.12.2006Pozvánka 3. veřejné zasedání dne 20.12.2006

01.12.2006Návrh rozpočtiu na rok 2007.

01.12.2006Návrh rozpočtového výhledu na roky 2008-2010.

01.12.2006Obecně závazná vyhláška 1/2006, Příloha č.2 - Poplatek za komunální odpad.

01.12.2006Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou,

01.12.2006Usnesení z druhého veřejné zasedání zastupitelstva obce - 29.11.2006

20.11.2006Pozvánka - 2.veřejné zasedání zastupitelstva obce 29.11.2006

09.11.2006Vyhláška - finanční úřad

02.11.2006Usnesení z první veřejné zasedání zastupitelstva obce - 31.10.2006

23.10.2006Pozvánka - První veřejné zasedání zastupitelstva obce

21.10.2006Výsledky voleb do obecního zastupitelstva.

20.09.2006Jmenování členů volebních komisí.

11.09.2006Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 06.09.2006

08.09.2006Jmenování předsedů volebních komisí.

30.08.2006Oznámení o zasedání OZ Dětenice.

22.08.2006Oznámení o výběrovém řízení HJC/49/2006- 3.kolo

17.08.2006Pozemkový fond

27.07.2006Vyhláška o době a místě konání voleb

25.07.2006Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 21.7.2006

14.07.2006Pozemkový fond

04.07.2006Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 28.6.2006 ...

23.06.2006Zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu ...

12.06.2006Veřejná vyhláška projednání návrhu zadání územního plánu ...

29.05.2006Zápis z jednání zastupitelstva 17.05.2006

28.04.2006Závěrečný účet obce Dětenice

21.04.2006Volby do parlamentu 2006 - jmenování zapisovatelů

03.04.2006Dražební vyhláška

03.04.2006Pozemkový fond ČR

03.04.2006Město Kopidlno

03.04.2006Vyhláška o době a místě konání voleb

03.04.2006Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva 02.04.2006

22.03.2006Zápis z jednání zastupitelstva 15.03.2006

21.03.2006Oznámení o výběrovém řízení HJC/15/2006

27.02.2006Záměr obce prodat pozemek v k.ú. Osenice

22.02.2006Zápis z jednání zastupitelstva 15.2.2005

01.02.2006Upozornění pro chovatele - Povinné ozdravování skotu od IBR

12.01.2006Oznámení dle § 19 zák.č.1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění

11.01.2006Koncept řešení UPO Košík č.j. 1/2006

02.01.2006Oznámení o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe

27.12.2005Zápis z jednání zastupitelstva 21.12.2005

21.12.2005Rozpočtový výhled na roky 2007-2008

05.12.2005Rozpočet obce Dětenice na rok 2006