Zveřejněné dokumenty 2011

29.12.2011 Usnesení z 9. zasedání OZ obce Dětenice

16.12.2011 Návrh změny č. 1 Územního plánu Dětenice

16.12.2011 Zahájení řízení o změně č.1 ÚP Dětenice, veřejné projednání 6.2.2012 ve 13,30 h

15.12.2011 Veřejná vyhláška - SÚ Libáň

14.12.2011 Pozvánka na 9. zasedání OZ obce Dětenice

05.12.2011 Návrh rozpočtu na rok 2012

02.12.2011 Usnesení z 8. zasedání OZ Dětenice

01.12.2011 Oznámení stavebního úřadu Libáň

01.12.2011 Mapa k oznámení stavebního úřadu

30.11.2011 Usnesení o nařízení elektronické dražby

24.11.2011 Obecně závazná vyhláška 3/2011

21.11.2011 Svazek obcí Mariánská zahrada - návrh rozpočtu na rok 2012

13.11.2011 Pozvánka na odložené 8. zasedání OZ obce Dětenice

07.11.2011 Pozvánka na 8. zasedání OZ obce Dětenice

19.10.2011 Záměr prodat pozemek v Osenicích

04.10.2011 Usnesení ze 7. zasedání OZ obce Dětenice

23.09.2011 Plán inventur pro rok 2011

16.09.2011 Dražební vyhláška

13.09.2011 Pozvánka na 7. zasedání OZ obce Dětenice 21.9.2011

13.09.2011 Zásady územního rozvoje KHK

09.09.2011 Usnesení Odboru životního prostředí KÚ KHK k 1. změně ÚP

06.09.2011 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

28.07.2011 Změna č.1 Územního plánu Dětenice - vyhodnocení vlivů na životní prostředí

28.07.2011 Změna č.1 Územního plánu Dětenice

01.07.2011 Usnesení z 6. zasedání OZ obce Dětenice z 22.6.2011

30.06.2011 Oznámení o zahájení územního řízení

14.06.2011 Pozvánka na 6. zasedání OZ obce Dětenice ve středu 22.6.2011

13.06.2011 Konkurs na ředitele(ku) ZŠ a MŠ Dětenice, okres Jičín

30.05.2011 Záměr prodat pozemek v k.ú. Brodek

30.05.2011 Závěrečný účet za rok 2010 - svazek obcí Mariánská zahrada

24.05.2011 Závěrečný účet obce za rok 2010

12.05.2011 Oznámení Stavební úřad Libáň

12.05.2011 Usnesení 5/2011 z 5. zasedání OZ obce Dětenice dne 4.5.2011

05.05.2011 Zveřejnění OZV 2/2011

05.05.2011 Zveřejnění OZV 1/2011

27.04.2011 Vyhláška Finanční úřad Jičín

22.04.2011 Pozvánka na 5.zasedání OZ obce Dětenice ve středu 4.5.2011 v 18,00 h

19.04.2011 SÚ Libáň - Výzva k výjádření k podanému odvolání

14.04.2011 Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad

13.04.2011 Zveřejnění záměru pronajmout pozemek v k.ú. Brodek

04.04.2011 Zveřejnění záměru darovat pozemek v k.ú. Dětenice 

25.03.2011 Veřejná vyhláška - Změna č.1 Územní plán Dětenice

25.03.2011 Změna č.1 Územní plán Dětenice
18.03.2011 Veřejná vyhláška - Prodej nemovitosti

13.03.2011 Nařízení - veterinární opatření

10.03.2011 Pokyny ke sčítání lidu
10.03.2011 Zpráva o zápisu do ZŠ Dětenice

10.03.2011 Výroční zpráva o výsledcích hospodaření v ekonomické činnosti za rok 2010

10.03.2011 Záměr pronájem nebytových prostor- Pohostinství Jordán

10.03.2011 Usnesení ze 4.zasedání zastupitelstva obce dne 09.03.2011

28.02.2011 Územní rozhodnutí stavba kanalizace - Výtlak V5

28.02.2011 Pozvánka na 4.zasedání zastupitelstva obce dne 09.03.2011

21.02.2011 Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00001 - Veřejnoprospěšné práce

13.01.2011 Oznámení o zahájení územního řízení Výtlak V5